Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

1976 grundade Forssbergs Dental AB en fond som förvaltas av Svenska Tandläkare-Sällskapet – Stiftelsen Forssbergs Dentals Stipendiefond. Stiftelsens uppgift är att dela ut stipendier som uppmuntrar kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete.

Fonden har behållit sitt historiska namn även om Forssbergs Dental numera ingår i Plandent. Forssbergs Dentals Pris delas ut årligen och pristagaren utses av en styrelse med företrädare från Svenska Tandläkare-Sällskapet och Plandent. 

Grattis till Björn Klinge, professor i parodontologi som får pris ur Forssbergs Dentals Stipendiefond 2016!

Motivering

Björn Klinge tilldelas Forssbergs Dentals Pris 2016 för att han på ett framgångsrikt sätt placerat tandvårdens patienter, munhälsans och munnens betydelse på kartan. Att förstå hur kropp och mun hänger ihop är naturligt för tandvården. Detta har dock inte alltid varit självklart för omvärlden, t ex på departementsnivå, vid myndigheter, eller i media. Björn Klinge har strategiskt, med stor skicklighet och med en god portion humor visat att munnen har en central betydelse för livskvaliteten och att den inte får glömmas bort. För detta hängivna arbete tilldelas han Forssberg Dentals Pris 2016.