Kestävät digitaaliset ratkaisut ja räätälöitävät asiantuntijapalvelut – Plandent esittelee uusimmat innovaatiot Hammaslääkäripäivillä

Hammashoidon uudet digitaaliset ratkaisut parantavat potilasturvallisuutta, lisäävät toimenpiteiden ennakoitavuutta sekä vapauttavat hoitotiimin aikaa ydinsosaamista vaativiin töihin. Suomen suurin hammasalan jälleenmyyjä Plandent Oy esittelee Hammaslääkäripäivillä emoyhtiönsä Planmecan ja yhteistyökumppaninsa Implantonan kanssa tulevaisuuden vaatimuksiin vastaavat digitaaliset työkalut ja palvelut kaikkiin hoitoketjun osa-alueisiin.

Uudet kuvantamisratkaisut parantavat potilasturvallisuutta ja sujuvoittavat työnkulkua

Laadukkaan hoitosuunnitelman lähtökohtana on aina mahdollisimman tarkka kuvadata potilaan anatomiasta. KKTT- eli 3D-röntgentutkimusten yksi suurimmista haasteista kuvanlaadun kannalta on potilaan liikehdintä kuvauksen aikana, sillä 3D-kuva rakennetaan leikekuvista. Ratkaisuna tähän Plandent ja Planmeca esittelevät Hammaslääkäripäivillä Innovaatio 2017 -kunniamaininnalla palkitun uuden Planmeca CALM™ -algoritmin. Planmeca CALM™ korjaa potilaan liikkeiden aiheuttamat epätarkkuudet, jolloin uusintakuvauksia ei tarvita ja turhalta säteilyltä vältytään. Algoritmi sopii erityisesti lapsipotilaiden tai muuten liikkuvaisten potilaiden kuvantamiseen.

Planmeca CALM

Planmeca CALM™ täydentää Planmecan potilasystävällisten kuvantamisratkaisujen valikoimaa, sillä yritys on aiemmin esitellyt ensimmäisenä maailmassa Planmeca Ultra Low Dose™ -protokollan, jonka ansiosta KKTT-kuvantaminen onnistuu jopa panoraamakuvantamista pienemmällä sädeannoksella ilman kuvanlaadun merkittävää heikkenemistä. Yhdessä nämä ratkaisut suojaavat potilaita tehokkaasti ylimääräiseltä säderasitukselta.

Lisäksi Plandent esittelee messuilla niin ikään emoyhtiönsä kehittämän Planmeca Emerald™ -intraoraaliskannerin. Pienikokoinen ja huomattavan kevyt skanneri tuottaa tarkat digitaaliset jäljennökset nopeasti, mikä tekee siitä näppärän työkalun tehokkaaseen työskentelyyn vastaanotolla. Pienen kokonsa ja tarkkuutensa ansiosta sillä voi jäljentää helposti hankalatkin kohdat potilaan suussa, kuten esimerkiksi approksimaalikontaktit.

Planmeca Emerald

Räätälöitäviä asiantuntijapalveluja hammaslääketieteen erikoisaloille

Plandent esittelee myös yhteistyökumppaninsa Implantonan kanssa hammaslääkäreille ja -teknikoille kattavan digitaalisen kokonaisratkaisun, jossa Planmecan kuvantamisratkaisut yhdistettynä Implantonan SMOP 3D -suunnittelupalveluun antavat kaiken tarvittavan datan implanttisuunnitteluun ja sen kirurgiseen toteutukseen. Implanttisuunnittelun voi halutessaan tehdä itse tai sen voi tilata palveluna. Implantonan asiantuntija suunnittelee asiakkaan puolesta yksilöllisen 3D-tulostetun poraohjaimen, jonka avulla implantti on helppo asettaa paikoilleen. Digitaalisen työnkulun päätepisteenä on Plandentin oma PlanEasyMill™ -koneistuskeskus, jossa voi poraohjainten lisäksi teettää yksilölliset implanttijatkeet ja -sillat, kruunut, siltarakenteet sekä digitaalisten jäljennösten pohjalta suunnitellut 3D-mallit.

Plandentin ja Implantonan ratkaisut palvelevat implantologien lisäksi myös muita hammaslääketieteen erikoisaloja aina protetiikasta suukirurgiaan, sillä avoimen järjestelmän ansiosta jokainen hammaslääkäri tai -teknikko voi valita itselleen sopivat digitaaliset työkalut ja palvelut. ”On vanhanaikainen ajatus, että asiakkaan pitäisi ostaa koko palvelu kaikkine työvaiheineen. Meidän joustava järjestelmämme on täysin räätälöivissä omiin tarpeisiin sopivaksi, ja mukaan pääsee pienellä investoinnilla”, kertoo Implantonan toimitusjohtaja Olli Kuussaari.

Avoimuus, joustavuus ja potilastietojen jakaminen verkossa edellytyksenä tulevaisuuden hammashoidolle

Plandentin ratkaisujen keskeisenä kilpailuvalttina on niiden tuottama avoin data ja järjestelmien keskinäinen integraatio. Tämä mahdollistaa paitsi palveluiden räätälöitävyyden myös eri datojen yhdistämisen keskenään suunnittelua varten sekä niiden jakamisen verkossa. ”Tulevaisuudessa potilastyöt suunnitellaan ja jaetaan verkossa kaikkien hoitoon osallistuvien henkilöiden kesken. Näin hammaslääkärit ja -teknikot, radiologit, proteetikot ja kirurgit voivat käydä keskenään keskustelua potilaan hoidosta. Tämä jos mikä parantaa hoidon laatua ja kommunikointia ammattilaisten kesken”, visioi Plandentin digitaalisen kuvantamisen ja ohjelmistojen myyntipäällikkö Jari Outavaara.

Lisätietoja:
Jari Outavaara
Myyntipäällikkö, digitaalinen kuvantaminen ja ohjelmistot, Plandent Oy
jari.outavaara@plandent.com
puh. 040 744 9860