Besøksaddresse:  Østensjøveien 27, Oslo

Postaddresse:       Postboks 6082 Etterstad,
                                0601 OSLO

Telefon:                  22 07 27 27

Kvalitetssjef/FFA:  930 23 564

E-post:                    post@denamed.no

Åpningstider:         kl. 08.30 - 16.00