Enkelte pasienter kan ha lateksallergi, og det må man ta hensyn til ved valg av anestesimiddel. Septocaine, Septocaine Forte og Scandonest er alle garantert lateksfrie fra produsenten Septodont. Citanest Octaopressin er også garantert lateksfrie ifølge Dentsply. Xylocain Adrenalin og Carbocain Dental er ikke garantert lateksfrie ifølge RELIS. Betydningen av latekskomponenter i sylindretter er ikke ferdig utredet, men RELIS anbefaler et føre var prinsipp dvs. å benytte garantert lateksfrie produkter til personer med kjent overfølsomhet mot lateks.

[1] RELIS database 2007; spm.nr. 4499, RELIS Vest, www.relis.no/database