PlanOrder
PlanOrder

Et effektivt lagerstyringssystem for klinikken

PlanOrder er et automatisert lagerstyringssystem for tannklinikker og laboratorier. Systemet er basert på et definert utvalg forbruksvarer, plassert i bokser med en etikett. Produktene lagres i 2 like bokser, en forbruksboks og en lagerboks. Når forbruksboksen er tom, skannes denne foran PlanOrder leseren, bestillingen sendes via mobilnettet og lagres. Boksene bytter plass og man starter å bruke fra lagerboksen. Slik rullerer man hele tiden. En samlet bestilling med alle skannede varer sendes etter avtalt forsendelsestid, f.eks. 1 eller 2 ganger pr måned. Systemet kan tilpasses de fleste klinikker plass, ønsker og behov.

Med PlanOrder vil du:

  • frigjøre tiden til bestilling og administrativt arbeid, og få mer tid til pasientene
  • ha færre bestillinger, som er mer miljøvennlig og penger spart i form av lavere fraktkostnader
  • få bedre organisering av forbruksvarene, bedre oversikt, mer forutsigbarhet, som gir mer effektiv drift og færre feil
  • få bedre mulighet til å redusere lagernivået og optimalisere forbruksvaresortimentet
  • få mindre risiko for utdaterte produkter
  • forenkle lagertelling.