Kurs og arrangementer

Tannslitasje hands-on
Vedlikeholdskurs Oslo
Gratis Temakveld i Bergen
Kurs for hele teamet i Tromsø og Bodø
Plandentdagen Oslo
NIDE-kurs (Nordic Institute of Dental Education)
Kurs i profesjonell tannrengjøring

Kurs-damen

Gjeldende betingelser for på- og avmelding kurs