Tannslitasje

01.01.0001

Behandling av lokalisert, anterior tannslitasje - kliniske utfordringer
Forekomst og årsaker, når skal man behandle og hvordan.
Arne Lund og Christine Johnsgar gir en gjennomgang av behandlingsteknikker med kompositt og live demo av oppbygging av lokalisert anterior tannslitasje. Hands-on øvelse med en av teknikkene – fremstilling av silikonindeks og komposittoppbygging av front. Både ett-lags og flerlags teknikk blir gjennomgått.

Tid og sted: tirsdag 26.11 i Oslo og tirsdag 3.12. i Stavanger.
Stavanger er dessverre fullt.
Se invitasjonen her

Kurspåmelding Tannslitasje Oslo og Stavanger