Kvalitet og miljø

Plandent er det eneste dentaldepot i Norge med kvalitetssikring etter de internasjonale standardene NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 13485:2003. Plandent har vært ISO sertifisert siden oktober 2000. Dette sikrer at Plandent oppfyller alle relevante lover og forskrifter og direktiv for medisinsk utstyr. Vi er stolte over at vi er den eneste leverandøren med ekstern godkjenning av en nøytral tredjepart og at våre sertifiseringer inkluderer salg og montering av medisinsk utstyr, i tillegg til kvalitet.

Vår kvalitetspolicy

Selskapets kvalitetsansvarlige er Laila Mani og Svein Ivar Johansen. Ekstern revisor er SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som er en del av RISE Research Institute of Sweden AB. Flere interne prosedyrer beskriver opprettelse av nye leverandører og produkter. Andre prosedyrer beskriver gjennomføringen av leveranser og prosjekter. Det betyr at blant annet ordremottak, levering, installasjon, fakturering osv er dekket av skriftlige prosedyrer som de ansatte får opplæring i og som måles og revideres jevnlig. Systemet har også rutiner for rapportering av feil og mangler og korrigerende tiltak. Kvalitetssystemet består av en generell del og så spesifikke rutiner innenfor Marked, Salg, Logistikk og Teknisk seksjon. Enkelte av prosedyrene viser til underliggende dokumenter, slik som veiledninger i vårt erp-system.

Vår miljøpolicy

I begynnelsen av mars 2011 ble vi sertifisert som miljøfyrtårn. Det innebærer at vi må oppfylle en rekke krav som stilles til bedriften i forhold til miljøet. Vi har gjennomgått en miljøanalyse som har ført til forbedrede og nye rutiner innen arbeidsmiljø, internkontroll-HMS, energiforbruk, innkjøp, transport og avfallshåndtering. Du kan lese mer om hva miljøfyrtårn innebærer her

Sikkerhetsdatablader

Plandent har HMS sikkerhetsdatablader på norsk som sendes fra Plandent ved første gangs kjøp. Disse er også til en hver tid tilgjengelig på http://www.plannet.no HMS databladene fra Plandent inkluderer norske særkrav og forordninger og vi er eneste leverandør i Norge som tar norske myndigheters regler og forordninger inn i databladene. Andre leverandører bruker kun generelle EU-datablad