Norge servicebil

Teknisk service  22 07 27 07
teknisk.service@plandent.no  

 

Verksted

Vi har et eget verksted i Oslo med 3 godkjente serviceteknikere  for å reparere dine roterende instrumenter, autoklaver, mikromotorer og annet utstyr. Vi reparerer raskt og effektivt. Med bonuskort får du kr 2000,- i avslag  på den 5. reparasjonen. Bestill portofrie serviceesker til dine instrumenter.

Det lønner seg å tegne serviceavtale

Alle eiere av Planmeca utstyr kan tegne en serviceavtale. Dette er viktig for å sikre stabil drift og redusere de totale kostnadene over tid. I tillegg tilfredsstiller klinikken kravet om periodisk vedlikehold i forhold til forskrift om medisinsk utstyr. Dette gjelder også spesielt kontroll av røntgen som beskrives i strålevernets veileder innen odontologi, Veileder 14. En annen fordel er at våre sertifiserte Planmeca teknikere kan gi klinikken tips om nye oppgraderinger slik at ditt dentale utstyr blir mer effektivt og bidrar til en enklere hverdag.  

  • Du slipper å tenke på når utstyret ditt trenger forebyggende service.
  • Du får økt driftssikkerhet og levetid på utstyret på klinikken.
  • Du får sjekket motorrom, uten tillegg av arbeidskostnader.
  • Du får funksjonstestet sterilen.
  • Du får kopi av nødvendige papirer, som er tilpasset HMS internkontroll for tannlegepraksis.
  • Du får full oversikt over klinikkens hovedutstyr, da vi registrerer dette pr kontor/rom.

Verksted