Vårt verksted reparerer dine turbiner, motorer, hånd- og vinkelstykke. Vi går igjennom hele instrumentet,
demonterer, rengjør og smører alle inngående deler samt gjør funksjonskontroll. Eventuelle slitte deler
byttes ut og vi kontakter deg før reparasjon. Vi reparerer alle fabrikat utenom Siemens og Sirona.

Her kan du bestille portofrie serviceesker til dine instrumenter. Legg max 3 instrumenter per eske.

Bestill serviceeske

Servicavtale: