Kurs: Panoramaröntgen

03 oktober 2018 – 05 oktober 2018

Stockholm 

Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Välkommen till kurs i panoramaröntgen med översiktlig presentation av CBCT

Två olika kurser:

 • Panoramaröntgen ”körkortskurs” inklusive kefalografi, 3 dagar, 3 oktober – 5 oktober 2018
  Målgrupp: tandläkare

 • Panorama- och kefalografisk bildtagning, 2 dagar, 3 oktober – 4 oktober 2018
  Målgrupp: tandhygienister och tandsköterskor

Karolinska Institutet

Panoramakurs - ”körkortskurs”

3-5 oktober 2018
Målgrupp: Tandläkare

Du får bl.a. kunskap om bildtagningsteknik, strålbiologi och aktuella regler för panoramabildtagning. Efter godkänd kurs erhåller du den formella kompetensen för att inneha och använda panoramaröntgenutrustning där högre rörspänning än 75 kV kan användas.
Genom träning i bildtolkning ges även möjlighet till utökade kunskaper i diagnostik i panoramabilden.
Översiktligt kommer användandet av CBCT (volymtomografi) belysas vid dentoalveolära frågeställningar.

Arbetsuppgifter delas ut till tandläkarna för examination för godkänd kurs. Intyg om tillstånd att inneha och använda panoramautrustning skickas till kurstagaren efter godkännande.

Kursavgift: Tandläkare (3 dagar) 14 800 kr exkl. moms

Panorama- och kefalografisk bildtagning

3-4 oktober 2018
Målgrupp: tandhygienister och tandsköterskor

Du erhåller kunskaper och färdigheter att arbeta optimalt med panorama- och kefalografisk bildframställning. 

Kursavgift: Tandsköterskor och tandhygienister (2 dagar) 7 800 kr exkl. moms

Kursinnehåll

 • Strålningsbiologi, stråldoser och risker
 • Panoramaröntgenapparatens funktion
 • Digital röntgenteknik
 • Exponering, bildkvalitet och dosbelastning
 • Strålskydd och strålskyddsbestämmelser med gällande lagar och förordningar
 • Bildinformation och normalanatomi i panoramabilden
 • Kliniska situationen: indikationer och diagnostik
 • Bildtagningsteknik med praktiska övningar för digital panorama- och kefalografisk bildtagning
 • Bildgranskning och bildtolkning
 • Kvalitetssäkring
 • CBCT-introduktion – med falldiskussion

Karolinska Institutet

Kursgivare

Klinikchef och specialisttandläkare Sophia Arledal, specialisttandläkare och med. doktor Daniel Benchimol, specialisttandläkare Linnéa Dahlström och medarbetare på Kliniken för odontologisk röntgen, samt sjukhusfysiker Nils Kadesjö.

Målgrupp

Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.

Kurstid

3/10 Onsdag: 09:00-16:30 (kaffe från 08:30, kursen börjar 09.00)
4/10 Torsdag: 08:30-16:30 (sköterskor/tandhygienister slutar ca 15:00)
5/10 Fredag: 08:30-16:00

Plats

Kursstart onsdag på Plandents huvudkontor Grosshandlarvägen 1, Årsta (Stockholm). 

Torsdag och fredag
genomförs kursen på avdelningen för bild och funktionsodontologi (plan 6), Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Alfred Nobels allé 8, Huddinge.

Anmälan

Anmäl dig per mejl till Ene Leipalu senast 10 september 2018: ene.leipalu@ki.se
Uppge faktureringsuppgifter – namn, adress, org.nr samt ev. referens. Ange även hur du önskar erhålla fakturan; som vanlig pappersfaktura, som PDF (skickas enbart till företagsmejl) eller som SVE-faktura.
OBS! ange även vilket kursalternativ du är intresserad av.
Lunch samt gemensam kursmiddag ingår. Önskar du särskild kost, ange detta i samband med anmälan.

Avbokning måste ske före 15 september 2018 för full återbetalning, därefter tas en administrationsavgift ut på 500 kr.
Vi för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.