Panoramakurs

14 februari 2018 – 16 februari 2018

Stockholm
14–15/2 ÄR FULLBOKAD! Maila till ene.leipalu@ki.se för väntelista
16/2 FINNS DET KURSPLATSER KVAR

Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Välkommen till kurs i panoramaröntgen med översiktlig presentation av CBCT

Tre olika kurser:

• Panoramaröntgen, 3 dagar, 14–16 februari, för tandläkare (”körkortskurs”)
• Panoramabildtagning, 2 dagar, 14–15 februari, för tandhygienister och tandsköterskor
• Fördjupning i diagnostik – panoramabilder – översiktlig CBCT, 1 dag, 16 februari, för tandläkare

Karolinska Institutet

Panoramakurs - ”körkortskurs”

14–16 februari 2018
Målgrupp: Tandläkare

Du får bl.a. kunskap om bildtagningsteknik, strålbiologi och aktuella regler för panoramabildtagning. Efter godkänd kurs erhåller du den formella kompetensen för att inneha och använda panoramaröntgenutrustning där högre rörspänning än 75 kV kan användas.

Genom träning i bildtolkning (3:e dagen under denna kurs) ges även möjlighet till utökade kunskaper i diagnostik i panoramabilden.

Översiktligt kommer användandet av CBCT (volymtomografi) belysas vid dentoalveolära frågeställningar.

Arbetsuppgifter delas ut till tandläkarna för examination för godkänd kurs. Intyg om tillstånd att inneha och använda panoramautrustning skickas till kurstagaren efter godkännande.

Kursavgift: Tandläkare (3 dagar) 9 800 kr exkl. moms

Panoramabildtagning

14–15 februari 2018
Målgrupp: tandhygienister och tandsköterskor

Du erhåller kunskaper och färdigheter att arbeta optimalt med panoramabildframställning.

Tandhygienister och tandsköterskor kan, av eget intresse, vara med och följa tredje dagens utbildning för tandläkarna – dock utan att genomföra arbetsuppgifterna/examinationen för godkänd kurs.

Kursavgift: Tandsköterskor och tandhygienister (2 dagar) 5 200 kr exkl. moms

Fördjupningskurs i diagnostik – panoramabilder samt översiktlig CBCT

16 februari 2018
Målgrupp: Tandläkare

För dig som redan har gått panoramakurs för tandläkare (”körkortskurs”) erbjuder vi denna kurs med fokus på enbart bildtolkning och diagnostik. Genom träning i bildtolkning ges möjlighet till utökade kunskaper i diagnostik i panoramabilden. Vi går då igenom de 5 sista punkterna* ur den ordinarie kursplanen.

Kursavgift: Tandläkare (1 dag) 4 500 kr exkl. moms

OBS! Kursdagen ingår i Panoramakursen (”körkortskurs”).

Kursplan panoramaröntgenteknik

 • Digital röntgenteknik
 • Panoramaröntgenapparatens funktion
 • Bildtagningsteknik med praktiska övningar för digital panorama-bildtagning
 • Exponering, bildkvalitet och dosbelastning
 • Strålningsbiologi, stråldoser och risker
 • Strålskydd och strålskyddsbestämmelser med gällande lagar och förordningar
 • Bildinformation och normalanatomi i panoramabilden*
 • Bildgranskning och bildtolkning*
 • Kliniska situationen: indikationer och diagnostik*
 • Kvalitetssäkring*
 • CBCT-introduktion – med falldiskussion*