Kurs: Vårdhygien i tandvården

11 oktober 2018

Stockholm

 

Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Kurs i vårdhygien

Vårdhygien i tandvården för att säkerhetsställa patientsäkerheten

Ingrid Olsson, med ett brinnande intresse för ämnet vårdhygien i tandvården, vill inspirera och dela med sig av sina kunskaper och mångårig erfarenhet för att säkerställa patientsäkerheten och en god arbetsmiljö.

ÄMNESOMRÅDEN
• Smittämnen, smittvägar, antibiotikaresistens
• Basala hygienrutiner egenkontroller
• Maskinparken på kliniken vilka krav/kontroller ställs
• Höggradigt rena och sterila produkter samt förvaring
• Logistiken helhetsperspektivet
• Behandlingsrumsrutiner

MÅLET MED KURSEN
• förbättra hygienkunskaperna för hela tandvårdspersonalen.
• förstå vikten av att upprätthålla goda hygienrutiner för att minimera smittspridning.
• få med tips på hur du ska påbörja arbetet med dokumentationen av hygienrutinerna.

Föreläsare: Ingrid Olsson

FÖRELÄSARE INGRID OLSSON
Hygienansvarig tandsköterska för Folktandvårdsklinikerna i Halland. Utbildad i mikrobiologi och sjukhushygien vid universitetet i Linköping. Vann Hygienpriset 2013.

 

Anmäl dig nu!

När du registrerar dig och eventuella kollegor godkänner du att de uppgifter du lämnar får lagras och användas på de sätt som behövs för att vi ska kunna ta emot dig som deltagare samt en vidare marknadsföring inom intresseområdet. Företagsnamnet som blir registrerad kan komma att lämnas till medverkande samarbetspartners eller medarrangör för deras egen användning. Under aktiviteten kan vi komma att fotografera och använda bilderna i marknadsföringssyfte. Har du några frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss på: dataskydd@plandent.se  Läs mer om vår integritetspolicy.