Fyll kaviteten i ett enda steg med dualhärdande kompositen Fill-Up!

Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Tandläkare har länge önskat sig ett material som är ekonomiskt och tidsbesparande och ger möjlighet till tillförlitliga lagningar av stora kaviteter. Önskvärt vore ett modernt material som stabiliserar tanden inifrån, särskilt i molarområdet som är mest utsatt för stark belastning av tuggkrafter. Dessutom skulle eliminering av flera mellansteg kunna leda till minskad felmarginal och spara in värdefull behandlingstid.

Hannes Kramer, Country Sales Manager på Coltene i Schweiz, svarar på frågor om Fill-Up!

Det finns redan många bulk fill-kompositer på marknaden. Varför lanserade Coltene “Fill-Up!”?

– Coltene har valt att gå försiktigt fram med bulk fill-temat. De kliniska och tekniska kraven på ett sådant material är extremt höga. Produkten har därför utvecklats i samarbete med universitet för att uppnå bästa möjliga kvalitet och behandlingssäkerhet. Dessutom är vår Fill-Up! en innovation som verkligen lever upp till sitt namn Bulk Fill, säger Hannes Kramer.

Vad är det för skillnad jämfört med andra bulk fill-kompositer?

– De flesta bulk fill-material som finns tillgängliga på marknaden är begränsade till en skikttjocklek på maximalt 5 mm. Förutom det behöver flertalet produkter ett täckande lager med en modelleringsbar komposit. Men “bulk fill” betyder fyllning av kaviteten i ett enda steg och Fill-Up! uppfyller det anspråket. Tack vare dualhärdningen kan man fylla kaviteter på upp till 10 mm djup i ett enda steg. Det behövs inget täckande skikt för mekanisk stabilitet i det ocklusala området, men möjligheten att avsluta med ett täckande skikt av estetisk eller funktionell anledning finns fortfarande.

Kan man säga att dualhärdningen är en nyckelfaktor i materialet?

– Alldeles riktigt! Om härdlampans uteffekt är otillräcklig vid fyllningsterapi med rent ljushärdande bulk fill-material kan det finnas risk för att det kvarstår ställen med ohärdat material. Det kan leda till postoperativ hypersensibilitet. Fill-Up! erbjuder en genomgående härdning av hela materialet. Det ger användaren en säkerhetskänsla. Den höga andelen mikrofiller i Fill-Up! gör att materialet tillhandahåller optimala mekaniska egenskaper samtidigt som det ger ett estetiskt intryck. Detta vore inte möjligt med ljushärdande bulk fill-material, eftersom ljuset då inte längre skulle kunna penetrera igenom. Det är därför de materialen är extremt translucenta vilket egentligen inte är önskvärt vid fyllning av en naturlig tand.

Kan Fill-Up!-kompositen modelleras?

– Nej, materialet tillhandahåller visserligen en mycket hög stabilitet, men det är inte lämpligt för modellering. Istället har det andra fördelar som en modellbar komposit inte kan erbjuda.

Som till exempel?

– Fill-Up! är lättflytande och tillhandahåller optimal vätning och adaptation till bondade kavitetsväggar och kanter. På så vis kan primära marginala släpp mellan tandsubstans och fyllning undvikas.

Hur är det med krympningsstress i samband med bulk filltekniken?

– Kombinationen av bondingmaterialet och bulk fill-kompositen har valts så att krympning mot kavitetsväggen möjliggörs. Kombinerat med en varsam kemisk härdning uppnår vi sålunda en optimal polymeriseringsprocess med låg stress.

Produkten finns i en universal färgnyans som ligger mellan A2 och A3. Kan man försvara det rent estetiskt?

– Ja, absolut. Det här är en ekonomisk tandfyllning för patienten som dessutom oftast tar kortare tid. Med en universalfärg tas steget att välja färg bort, dessutom används Fill-Up! i det bakre tandområdet utanför den estetiska zonen. Ett täckande lager med en annan komposit i valfri färg kan alltid utföras om det skulle behövas. Vi tror emellertid att universalfärgen täcker de flesta behov för den patientgrupp som produkten är mest aktuell för.

För vilka patientgrupper passar Fill-Up! att användas i den kliniska vardagen?

– Framförallt för patientgrupper där behandlingstid är en viktig faktor som t.ex. hos barn, äldre, personer med olika typer av handikapp samt personer med begränsad budget. Ibland kan också den kliniska situationen kräva användning av den här typen av produkt: djupa kaviteter som försämrar möjligheten att ljushärda, djupa underskär eller områden där det är svårt att komma åt t.ex. på visdomständer. Men även för mindre kaviteter erbjuder lättflytande kompositer en extra fördel genom möjligheten att göra minimalinvasiva fyllningar utan att skada tandsubstans. Det är ofta svårt med en komposit som modelleras.

Finns det studier på materialet?

– Ja, studier om marginal kantadaptation efter tuggbelastning, ytråhet och djuppolymerisering fanns tillgängliga redan när vi lanserade produkten. Studierna bekräftar att fyllningsteknik i ett steg är möjligt med Fill-Up! – och inte kräver att man gör kompromisser.


Lär dig mer:

Tips för att minska rostangrepp på instrument

📄Hygiensjuksköterska Gunnar Hagström ger sina bästa tips för att hålla hygienrutinerna i sterilen och hur du kan minska risken att dina instrument börjar rosta.

LÄS ARTIKEL >

Vad säger färgerna om din klinik?

📄Har du tänkt på hur färgerna inverkar på patientens upplevelse? Färger påverkar oss oftast mer än vad vi faktiskt inser och därför är de värda att ge en extra tanke.

LÄS ARTIKEL >

De lägger mindre tid på att beställa förbrukningsmaterial

📄Kliniken minskade lagerutrymmet, fick kontroll över sina beställningar och sparade både tid och pengar.

LÄS ARTIKELN >

Håll koll på din Miele diskdesinfektor

📄Daglig kontroll och regelbunden skötsel gör att du får en säkrare drift på din Miele diskdesinfektor. Se bland annat över silen och spolarmarna.

LÄS TIPSEN >