Nyutvecklat kompositmaterial från 3M

Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Komposit är idag det material som används mest vid direkt fyllnadsterapi. I odontologiskt sammanhang består kompositer av en resindel (resinmatris) och en fillerdel. Resinet består i huvudsak av olika metakrylater som ger kompositen många av dess egenskaper och som under härdning binds samman till långa polymerkedjor/nätverk.

Filler tillsätts resinet för att få en starkare slutprodukt. Fillerpartiklar i dentala kompositer består vanligtvis av zirkoniumdioxid och silika samt något mer radioopakt element som till exempel ytterbium trifluorid (vilket finns tillsatt i 3M:s nya komposit
Filtek Universal Restorative).

För att få ett så starkt kompositmaterial som möjligt så ska fillerpartiklarna bindas till polymererna och bilda ett nätverk. För att uppnå detta är fillerpartiklarnas ytor silanbehandlade och vid härdning uppstår en kemisk reaktion mellan fillerpartiklar och resin, ett polymernätverk bildas och ger ett stabilt och starkt material.

När kompositen härdas uppkommer det krympning i resinet vilket leder till viss grad av polymerisationsspänning i materialet. Det är bara resinet som kontraherar vid härdning medan fillerpartiklarna förblir desamma, vilket gör att ju
högre fillerinnehåll desto lägre krympning av kompositen.

Nya monomerer

De tradionella metakrylatmonomererna krymper i varierad grad. Däremot tenderar de att ha en högre nivå av krympningsstress jämfört med de nyare monomerer som har utvecklats.

Med den vetskapen har 3M utvecklat Filtek Universal-kompositen med de två patenterade metakrylatmonomererna AUDMA och AFM som har låg stressutveckling vilket ger reducerad krympningsstress. Dessa monomerer kombinerat med 3M:s
patenterade äkta nanofillerteknologi skapar en nanokomposit med utmärkt slitstyrka och bibehållen högglanspolering.

Gör din dag universalt enklare med nyutvecklat kompositmaterial

De krav som ska uppfyllas på en modern estetisk kompositfyllning idag är komplexa. Även den kliniska hanteringen spelar en avgörande roll för ett högkvalitativt resultat. Enkel hantering med god anpassningsförmåga utan att klibba samt låg krympning ger upphov till goda kantanslutningar och släta ytor. Utöver detta ska materialet passa för olika typer av applikationer.

En komposit med dessa egenskaper möjliggör ett effektivt och kontrollerat arbete, ger snabbt pålitlig och förenklad applikation.

Inga kompromisser

Forskning visar att tandläkare använder en färg, en opacitet till 80% av sina fyllningar*. Därför har 3M utvecklat Filtek Universal fyllnadsmaterial med NaturalMatch-teknologi, så tandläkare kan förbättra effektiviteten utan att kompromissa på estetiken.

Genom att använda NaturalMatch-teknologi, har de utvecklat åtta designerfärger, plus en Extra White (XW), som täcker 19 av VITA classical-skalans färger, inkluderat
bleachfärger. Utöver detta finns en Pink Opaquer täckfärg för att täcka metall
och missfärgningar. Färgerna har en opacitet som täcker de flesta kliniska behov.

3M:s nya komposit Filtek Universal är precis som Filtek Supreme och Filtek One Bulk Fill uppbyggd av 3M:s patenterade nanofillerteknologi.


100K förstoring av nanokluster.
SEM foto: Dr. J. Perdigão, University of Minnesota.

Varför spelar det roll?

Den signifikanta skillnaden mellan Filtek Universal Restorative (äkta nanokomposit) och microhybrid/ nanohybrid är att 3M:s nanopartiklar är unikt formade från partiklar mindre än 100nm och inte skapade genom slipningsprocess.

Vissa nanopartiklar är ihopsatta till nanokluster vilka har ett slitagemönster vid abrasion, som till exempel tandborstning, liknande det hos det omgivande resinmatrixet. Det är anledningen till att fyllningar med kompositen Filtek Universal får en jämn yta med bibehållen högglans för utmärkt estetik.

Nanoklusternas storlek är 1-3 micron i storlek - en storlek som motsvarar fillerpartiklar som finns i hybridkompositer. Det ger ett högt fillerinnehåll vilket i sin tur ger utmärkta fysikaliska egenskaper och hanteringsegenskaper.

Fotnot:
* 3M:s interna data

Text: Lisa Lindström, Tandläkare, Scientific Affairs & Education Executive, 3M Oral Care


Lär dig mer:

Nyutvecklat kompositmaterial från 3M

📄Komposit är idag det material som används mest vid direkt fyllnadsterapi. 3M har utvecklat sin nya komposit Filtek™ Universal med nanofillertekonologi.

LÄS MER >

Rengör sugslangshållaren och dess system regelbundet

📄Planmecas system för sugslangrengöring förenklar och automatiserar desinficeringen. Men det är viktigt att du tar hand om det på rätt sätt.

LÄS TIPSEN >

Är det mer miljövänligt att välja biobaserade produkter?

📄Finns det miljövänlig plast? Och vad innebär egentligen biobaserad plast? Vi hjälper till att reda ut vilka produkter som är mest miljövänliga.

LÄS MER >

Många fördelar med leasing och hyra

📄Vad är skillnaden på leasing och hyra? Passar någon av dessa min verksamhet? Vad kan jag leasa? Här svarar vi på flera av frågorna kring leasing och hyra.

LÄS MER >