Allt du vill veta om intraoral scanning

Intraorala scanners för digitala avtryck går alltmer mot att bli vardag inom tandvården. Många utmaningar du tidigare kunde stöta på är nu lösta i takt med att utvecklingen har gått framåt. Om du funderar på att investera i en intraoral scanner får du här några tips som är bra att tänka på.

Intraoral scanning med Planmeca Emerald

Vi läser mer och mer om ”den digitala tandvården”. Digitalisering av modeller, datorassisterad design (CAD) och produktion av protetik är nu standard på de flesta tandtekniska laboratorier. Och digitala avtryck på tandläkarkliniken är inte heller någon nyhet.

Tekniken för digitala avtryck har funnits på marknaden i flera decennier. Men många kliniker som köpte och använde de tidiga integrerade systemen, inklusive intraoral scanner, designprogramvara och fräsmaskin var missnöjda med resultaten ur både kvalitets- och kostnadssynpunkt. Det krävdes mycket ansträngning för att uppnå önskad passform, form och estetik. I början var också scannern för stor för att kunna få ett bra avtryck av molarerna på många patienter. Men nu har scanningstoppen blivit mindre och kostnaderna har sjunkit.

Bättre och bättre

Under de senaste tio åren har flera tillverkare lanserat intraorala scanners för digitalt avtryck. De mest kända av dessa är Sirona, Planmeca, 3Shape, iTero, 3M och Carestream. Utrustningen har numera blivit så pass bra att möjliga felkällor i samband med själva avtryckprocessen i stort sett har eliminerats, vilket också ett antal studier och artiklar påpekar. Nyare modeller är även mindre i storlek, något som patienter definitivt uppskattar, och programvaran har blivit snabbare och mer användarvänlig.

Gemensamt är att de är avsedda för tandläkaren att scanna patienten intraoralt och att de ska kunna ersätta den traditionella avtrycksskeden. En stor fördel med digitala avtryck är att programvaran kan vägleda tandläkaren och validera avtrycket innan tandläkaren skickar det till ett dentallaboratorium. Allt medan patienten är kvar i stolen, vilket gör att du kan undvika ett felaktigt avtryck och onödiga omgörningar.

Många användningsområden

Det kräver fortfarande en relativt stor investering, volym och intresse för att lyckas med egen produktion av protetik på kliniken. Det är kanske en av anledningarna till att de flesta tandläkarna fortfarande väljer att skicka sina avtryck till en tandtekniker. Men det finns idag lösningar för att passa olika klinikers behov. Oavsett om det är ett helt digitaliserat arbetsflöde med tillverkning på kliniken, eller bara själva avtrycket.

De flesta tandtekniska laboratorier har idag möjlighet att ta emot digitala avtryck. Utgångspunkten är att digitala avtryck helt kan ersätta konventionella avtryck för alla indikationer och typer av protetik, och som regel är det bara tandteknikerns utrustning och erfarenheter som sätter begränsningarna.

Nya lösningar

Historiskt sett har digitala avtryck mest använts inom protetikområdet, men på senare år har det tillkommit ett antal nya lösningar, framförallt inom ortodonti och kirurgi. Tillverkningsprocessen för kronor, inlays/ onlays eller mindre broar är enkel och det mesta tillverkas i helkeramer. När det gäller implantatprotetik löser systemen det lite olika, och det kan det finnas begränsningar i antalet leder och antalet pelare per bro. Dessutom måste man se till att tandteknikerns programvara har ett matchande bibliotek för digitala avtryckstoppar och implantatsystem.

Responsen från tandläkare som använt protetik framställt från digitala avtryck är positiv, både när det när det gäller anpassning och kvalitet. Ett annat positivt argument är priset. Flera tandtekniker erbjuder nu monolitiska arbeten som de producerar direkt från digitala avtryck till reducerade priser. Även vid produktion av olika typer av skenor, som skenor för mindre ortodontiska korrigeringar av tänder och skenor för bruxism och tandblekning, sjunker priset när vi använder digital teknik.

Fördelar med förvaring

Inom ortodonti har digitala avtryck också en stor fördel. Problemet med förvaring av modeller, som till slut samlas i högar på kliniken, är känt. Nu finns möjligheten att digitalisera avtrycken och lagra dem elektroniskt i journalsystemet. Dessutom kan du digitalisera befintliga modeller med en intraoral scanner. Många har tidigare skickat iväg sina avtryck för digitalisering och spenderat stora summor på dem, men det går alltså att göra på kliniken. Och när avtrycket har blivit digitalt ökar möjligheterna.

En mjukvara för analys och terapiplanering kan använda det digitala avtrycket direkt. Du kan också få fysiska modeller, kirurgiguider och bettskenor med det digitala avtrycket som grund. Mycket av det kan du producera med en 3D-skrivare, som branschen nu ser en ökande efterfrågan på.

Även vid kirurgi har en intraoral scanner många användningsområden. Den kan inte bara scanna tandsubstans, utan också mjukvävnad som gingiva och gom. Tandläkaren kan i implantatplaneringen kombinera scanning av mjuka vävnader med en 3D-röntgenbild (CBCT), vilket ger en bättre helhetsbild.

Digitala avtryck kan också användas för produktion av kirurgiska guider och modeller samt om pre- och postoperativ dokumentation direkt in i journalsystemet. För patienter med skador i munhålan och/eller problem med att gapa kan intraoral scanning vara lösningen för avtryckstagning.

Digitala avtryck

Öppet eller stängt system

Om systemet är öppet eller stängt påverkar i stor grad hur du använder den intraorala scannern. Från början var de flesta system helt stängda. Med ett stängt system hade alla scanningar ett flöde som var förutbestämt av respektive system. De skickades till exempel direkt till ett fräscenter och tandläkare kunde inte välja vart de ville skicka sina avtryck. Därefter utvecklade producenterna delvis öppna system för att möta frustationen mot de höga kostnader och begräsningar som ett stängt system innebar.

Idag är de flesta system mer eller mindre öppna. Med ett öppet system kan du skicka filer till i princip alla tjänster som kan ta emot filformatet. De ger dig möjligheten att bestämma över hela tillverknings- och planeringsprocessen. Men fortfarande idag är inte alla system helt öppna, så det är viktigt att du undersöker alla system du överväger att köpa.

Användarvänlighet

Storleken har betydelse och påverkar användarvänligheten. Om det är för svårt att scanna på grund av storleken på tippen, eller om patienten inte kan gapa tillräckligt stort, kommer du inte att använda din intraorala scanner lika mycket som du har tänkt. Annars har alla system idag fokus på att vara användarvänliga, även om de fungerar på lite olika vis.

Vissa system kräver att du tittar på skärmen medan du scannar. Andra system kräver att du tittar på tippen medan du scannar och sedan ser på skärmen innan du bekräftar och skickar filen. Dagens olika system har också väldigt korrekt precision, ofta är den bättre än traditionella avtrycksmaterial.

Kostnader

Inköpspriserna på en intraoral scanner har minskat avsevärt jämfört med tidigare, men se upp för månatliga eller årliga avgifter. Vissa intraorala scannrar har nästan inga löpande kostnader, medan andra kan kosta flera tusen per år. Andra kostnader som du bör ha i åtanke är till exempel scanbodies för implantat och CAD-modeller.

Och även om du kommer att använda mycket mindre avtrycksmaterial än tidigare så kommer du fortfarande att behöva köpa och använda det ibland. Du bör också se till att du får tillräckliga garantier och service innan ditt köp så att kan få hjälp om det krånglar. Observera att en intraoral scanner är känslig och kräver kontinuerlig desinfektion. Det är viktigt att följa skötselrutinerna.

Är du redo?

Det är först nu under de senaste åren som fristående intraorala scanners har börjat att nå marknaden i en större volym. De flesta avtryck som tandläkare tar är fortfarande konventionella, men antalet digitala avtryck ökar. Och utifrån digitala avtryck kan du idag producera traditionella produkter inom protetik, ortodonti och kirurgi till attraktiva priser. Ökningen är också till glädje för många patienter, som är tacksamma att slippa det konventionella avtrycksmaterialet.

Efter många års utveckling av tekniken börjar det nu bli dags att överväga att införskaffa en intraoral scanner till kliniken. De flesta i branschen håller med om att denna teknik är framtiden, men många behöver tid för att bli säkra på tekniken och hjälp att välja rätt lösning.


Lär dig mer:

Tips för att minska rostangrepp på instrument

📄Hygiensjuksköterska Gunnar Hagström ger sina bästa tips för att hålla hygienrutinerna i sterilen och hur du kan minska risken att dina instrument börjar rosta.

LÄS ARTIKEL >

Vad säger färgerna om din klinik?

📄Har du tänkt på hur färgerna inverkar på patientens upplevelse? Färger påverkar oss oftast mer än vad vi faktiskt inser och därför är de värda att ge en extra tanke.

LÄS ARTIKEL >

De lägger mindre tid på att beställa förbrukningsmaterial

📄Kliniken minskade lagerutrymmet, fick kontroll över sina beställningar och sparade både tid och pengar.

LÄS ARTIKELN >

Håll koll på din Miele diskdesinfektor

📄Daglig kontroll och regelbunden skötsel gör att du får en säkrare drift på din Miele diskdesinfektor. Se bland annat över silen och spolarmarna.

LÄS TIPSEN >