Många fördelar med leasing och hyra

Vad är skillnaden på leasing och hyra? Passar någon av dessa min verksamhet? Vad kan jag leasa? Frågorna kring leasing och hyra är många. Vi har låtit leasingexperten Christina Melander hos vår samarbetspartner CHG-Meridian Sweden att svara på några frågor om finansiering och vad man bör tänka på.

leasing.jpg

I dag är det är vanligt, både inom privata och statliga bolag, att man leasar dental och medicinsk utrustning. Vi kan tydligt se att fler och fler företag är mer rädda om sin kassa och väljer därför leasing eller hyra för sina investeringar.

Ett vanligt misstag som många gör är att de tror att leasing och hyra bara passar företag som har en svag kassa eller är nystartade. Självklart så behöver dessa bolag hjälp av finansiering, men den typ av kundgrupp som ökar mest inom leasing är de med stark kassa.

Vad är skillnaden mellan leasing och hyra?

Det är ingen skillnad på finansiell hyra och finansiell leasing rent bokföringstekniskt eller juridiskt. Men finansiell leasing brukar ha ett restvärde som hyrestagaren är tvungen att erlägga som slutbetalning.

Vid hyresavtal har kunden tre optioner att välja på i samband med att avtalet löper ut;
1. Lämna tillbaka hyrd utrustning.
2. Förvärva hyrd utrustning.
3. Förlänga avtalet årsvis.

De kunder som väljer hyra gör det för att man vid investeringstillfället inte är säker på vad man vill göra med utrustningen då avtalet löper ut flera år senare. Man vill ha frihet att kunna lämna tillbaka hyrd utrustning, förlänga avtalet eller förvärva utrustningen. Vid köp av teknisk utrustning är ofta kunden osäker på hur den tekniska utvecklingen ser ut fem år senare och vill ha frihet att kunna välja den dagen då hyresavtalet löper ut.

Finansiell leasing är mer som en företagsanpassad form av avbetalning, där kunden från början vet att man vill bli ägare till leasad utrustning.

Varför ska jag leasa eller hyra min utrustning när jag kan köpa den?

Det finns bara två sätt att investera. Köp eller leasing. Vid köp tar du hela kostnaden för anskaffningsvärdet direkt. Vid leasing binder man inte upp sitt kapital i utrustningen, utan du betalar bara för själva funktionen och användningen. Det finns många fördelar med leasing;

• Frigör driftskapital som kan användas till annat som ger bättre avkastning.

• Skatteavdragen blir större för leasing än för lån, då de samlade avskrivningarna vid lånefinansiering är lägre än de totala hyreskostnaderna under hyresperioden.

• Ingen förskottering av moms vid anskaffningstillfället eftersom momsen fördelas över tid.

• Binder inte företagets övriga pantsäkerheter, då vi vanligtvis endast har utrustningen som säkerhet.

• Flexibelt. Hyran kan anpassas till intäkterna, exempelvis vid säsongssvängningar om en klinik är ledig sommartid kan man få betalfritt under juli till augusti då intäkterna sjunker.

• Möjliggör regelbundet byte av omodern utrustning mot modern och effektiv utrustning för de vårdbolag som vill hänga med i den tekniska utvecklingen.

• Nedskrivning av utrustningen i takt med utrustningens värdeminskning.

• Snabbare skattemässig kostnadsredovisning av investeringen.

• Full nyttjanderätt till utrustningen. Det är nyttjanderätten och inte egendomsrätten som utgör grunden för intäkter och överskott.

• Enkel budgetering och bokföring, då du vet månadsavgiften i förväg och hyran kostnadsredovisas i sin helhet.

• Bättre likviditet. Kostnaderna fördelas över den tid som utrustningen används och leder till förtjänst.

• Bättre jämförelsetal i balansräkningen då leasingsobjekten vanligtvis inte aktiveras i redovisningen.

Företag som tycker det är viktigt att hänga med i den tekniska utvecklingen väljer ofta leasing, eftersom man kan lämna tillbaka hyrd utrustning och byta till nästa generations teknik och slipper bli stående med äldre utrustning.

Med Plandent kan kunden uppfylla sina hållbarhetsmål eftersom begagnad utrustning tas omhand, putsas upp och ställs ut till ny kund samtidigt som man byter mot nästa generations teknik.

Vilken typ av produkter och tjänster kan jag leasa?

Normalt kan man leasa ”hela paketet” såsom mjukvara, licenser, installationskostnad och utbildning. Tumregeln brukar vara att man kan leasa allt utom framtida tjänster som exempelvis service- och underhållsavtal. De ligger normalt utanför leasingavtalet. Däremot kan finansbolaget sköta även faktureringen av exempelvis service och underhållsavtal så att du som kund slipper två fakturor per månad.

Man kan även enkelt lägga till en allriskförsäkring. Normalt har kundens företagsförsäkring en hög självrisk och det är inte helt ovanligt att leasad utrustning är undantag som företagsförsäkringen inte täcker. Vill man säkerställa att inga plötsliga oförutsedda kostnader uppstår kan specifik försäkring vara klokt.

Hur lång är leasingtiden?

Ju längre avtalstid desto lägre hyra. För datorer och IT är tre år normalt eftersom den tekniska utvecklingen rusar framåt. Dentalmedicinsk utrustning håller ofta längre vad gäller funktion, kvalitet och teknisk livstid. Andrahandsvärdet är högre än för exempelvis en bärbar dator. Därför är fem års avtalstid vanligast. Längre avtalstid än fem år är ovanligt eftersom det händer mycket i den tekniska utvecklingen.

När börjar man betala av på sitt leasingavtal?

Normalt är att avtalsstart är per den 1:a i kommande månad efter leverans och installation.

Vad innebär restvärde?

Ett förutbestämt utköpspris som leasingtagaren måste betala i samband med att avtalet löper ut. Restvärdet bör aldrig överstiga det framtida estimerade marknadsvärdet. En produkt som används oftare har ett högre slitage och bör ha ett lägre restvärde än en produkt som används mindre.

Jag har idag ett leasingavtal, kan jag överföra det till en ny köpare av min utrustning?

Ja, du fyller i nuvarande leasingtagare och blivande leasingtagare på en blankett. Sedan gör kreditgivaren sedvanlig kreditprövning och skickar ut överlåtelsehandling där nya leasingtagaren tar över avtalet i sin helhet från önskat brytdatum. Övertagaren kan samtidigt uppgradera och göra tillägg till avtalet om man behöver mer utrustning.

Jag kommer att gå i pension inom några år, är leasing något för mig och vad ska jag tänka på?

Om du planerar att överlåta verksamheten i sin helhet överlåter du leasingavtalet samtidigt. Det är en fördel om den som tar över verksamheten har en god återbetalningsförmåga.


Lär dig mer:

Vad säger färgerna om din klinik?

📄Har du tänkt på hur färgerna inverkar på patientens upplevelse? Färger påverkar oss oftast mer än vad vi faktiskt inser och därför är de värda att ge en extra tanke.

LÄS ARTIKEL >

De lägger mindre tid på att beställa förbrukningsmaterial

📄Kliniken minskade lagerutrymmet, fick kontroll över sina beställningar och sparade både tid och pengar.

LÄS ARTIKELN >

Håll koll på din Miele diskdesinfektor

📄Daglig kontroll och regelbunden skötsel gör att du får en säkrare drift på din Miele diskdesinfektor. Se bland annat över silen och spolarmarna.

LÄS TIPSEN >

Allt du vill veta om intraoral scanning

📄Digitala avtryck går alltmer mot att bli vardag inom tandvården. Om du funderar på att investera i en intraoral scanner får du här några tips på vägen.

LÄS ARTIKELN >