Öka patientsäkerheten med korrekt rengöring

Undrar du hur unitens spolning och rengöring ska utföras på rätt sätt, eller hur du byter filter? I instruktionsvideorna för Planmeca Sovereign® Classic får du veta allt att du behöver för att kunna utföra nödvändiga rutiner för underhåll och rengöring.

Lång instrumentspolning

När? På morgonen och efter arbetsdagen

Kort instrumentspolning

När? Efter varje patient

Sugspolning

När? På morgonen och efter varje patient

Rengöring av sugslangarna

När? Efter arbetsdagen

Rengöring av grovfilter

När? Töm varje morgon, byt ut varje månad

Rengöring av VS/A finfilter

När? Månadsvis

Kontroll och tömning av oljeuppsamlare

När? Måndadsvis

Plocka bort glasskålen för rengöring

När? Vid behov

Öka säkerheten med påminnelser för rengöringsprogram


Lär dig mer:

Tips för att minska rostangrepp på instrument

📄Hygiensjuksköterska Gunnar Hagström ger sina bästa tips för att hålla hygienrutinerna i sterilen och hur du kan minska risken att dina instrument börjar rosta.

LÄS ARTIKEL >

Vad säger färgerna om din klinik?

📄Har du tänkt på hur färgerna inverkar på patientens upplevelse? Färger påverkar oss oftast mer än vad vi faktiskt inser och därför är de värda att ge en extra tanke.

LÄS ARTIKEL >

De lägger mindre tid på att beställa förbrukningsmaterial

📄Kliniken minskade lagerutrymmet, fick kontroll över sina beställningar och sparade både tid och pengar.

LÄS ARTIKELN >

Håll koll på din Miele diskdesinfektor

📄Daglig kontroll och regelbunden skötsel gör att du får en säkrare drift på din Miele diskdesinfektor. Se bland annat över silen och spolarmarna.

LÄS TIPSEN >