Öka patientsäkerheten med korrekt rengöring

Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Undrar du hur unitens spolning och rengöring ska utföras på rätt sätt, eller hur du byter filter? I instruktionsvideorna för Planmeca Sovereign® Classic får du veta allt att du behöver för att kunna utföra nödvändiga rutiner för underhåll och rengöring.

Lång instrumentspolning

När? På morgonen och efter arbetsdagen

Kort instrumentspolning

När? Efter varje patient

Sugspolning

När? På morgonen och efter varje patient

Rengöring av sugslangarna

När? Efter arbetsdagen

Rengöring av grovfilter

När? Töm varje morgon, byt ut varje månad

Rengöring av VS/A finfilter

När? Månadsvis

Kontroll och tömning av oljeuppsamlare

När? Måndadsvis

Plocka bort glasskålen för rengöring

När? Vid behov

Öka säkerheten med påminnelser för rengöringsprogram


Lär dig mer:

Använd instrumenten till din unit på bästa sätt

🎥I instruktionsvideorna får du användbara tips om hur du använder olika instrument och anpassar inställningarna i din Planmeca unit.

SE FILMERNA >

Öka patientsäkerheten med korrekt rengöring

🎥I instruktionsvideorna för Planmeca Sovereign® Classic får du veta allt att du behöver för att kunna utföra nödvändiga rutiner för underhåll och rengöring.

SE FILMERNA >