Implantat för alla behov

Camlog implantatsystem för alla behov

I samarbete med finska implantatbolaget Implantona erbjuder Plandent  högkvalitativa implantat från Camlog – en ledande leverantör av integrerade system för alla typer av implantatbehandlingar.

Många års erfarenhet av forskning och utveckling, höga kvalitetsstandarder och kunskaper från internationellt kända experter inom forskning och tillverkning har gjort Camlog till en av världens ledande implantattillverkare. Camlogs produkter är bland de främsta när det gäller kvalitet och användarvänlighet. De erbjuder allt från vinklade distanser för suprakonstruktioner till singeltand- och brorestaurationer, allt tillverkat med högkvalitativa material. Denna produktportfölj tillsammans med Planmecas interorala scanner Emerald, mjukvaran Planmeca Romexis och vårt Camlog-licensierade fräscenter i Finland gör systemet komplett.

System för alla typer av implantatbehandlingar

Implantatsystemen CAMLOG®, CONELOG® och iSy täcker perfekt olika tillämpningsområden. De tre systemen erbjuder lösningar för olika behandlingskoncept och -behov. Vad systemen har gemensamt är att de enkelt anpassas till kraven för dagliga praktikrutiner och låter dig fokusera på dina patienter.


CONELOG – Det moderna implantatsystemet

• Tysk-Schweizisk kvalitet
• Kompletta lösningar
• Hög tillförlitlighet
• Utformad för långsiktigt lyckat resultat


iSy – Det intelligenta systemet

• Ändamålsenlig enkelhet
• Effektivt arbetsflöde
• Intelligent mångsidighet
• Bevisad Camlog-kvalitet

Isy-banner.JPG


CAMLOG – Protetikorienterat implantatsystem 

• Hög precision
• Tube-in-Tube™-koppling
• Enastående långsiktiga resultat
• Omfattande vetenskaplig dokumentation


Kontakta oss om du vill veta mer

Iris Flodberg, ansvarig för implantat på Plandent
Iris Flodberg

Area Manager Implantat & Protetik
iris.flodberg@plandent.se
076-140 88 28

Camlog implant system

Ledande implantattillverkare

Camlog har sitt huvudkontor i Basel i Schweiz, medan produktionen sker i Stuttgart, Tyskland. Dr Axel Kirsch och Dr Karl-Ludwig Ackermann, internationellt erkända pionjärer inom området perio-implantat-protetik har en stor roll i utvecklingen av Camlogs implantat. 1999 lanserades implantatsystemet CAMLOG®. Det skapades för att övervinna de designutmaningar som fanns i de flesta implantatsystem i slutet av 1990‑talet:
• Bristande osseointegration och läkning
• Bristande protetiska resultat med reparationsbehov
• Ineffektivitet och överflöd av komponenter som leder till högre kostnader

Läs mer om camlog