Plandent AB integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

Din integritet är självklar för oss. Vi behandlar alla personuppgifter med respekt och följer gällande lagar. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ifrån dig personuppgifter och att du vet hur din information kan komma att användas. Att läsa igenom en integritetspolicy är viktigt så vi hoppas du tar dig tid till detta.

Insamling av data

Vi samlar in data genom flera olika kanaler, t.ex. när du kontaktar oss via telefon eller e-post, gör en beställning i vår webbshop, fyller i formulär på vår hemsida, ingår ett avtal med oss, besöker oss på en mässa eller anmäler dig till våra event och kurser.

Informationen vi samlar in är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. De uppgifter vi har är relaterade till din yrkesroll som t.ex. tjänsteadress, telefonnummer, e-postadress, namn och befattning. Vi samlar även in information såsom tidigare köp, serviceärenden och produkter eller tjänster som du har visat intresse för att köpa.

Plandent säljer varor till tandläkare och företag inom tandvården. Enligt svensk lagstiftning får vissa varor bara säljas till legitimerad tandläkare. Vid registrering av ny kund är vi därför skyldiga att begära uppgift om legitimationsår samt företagets organisationsnummer och/eller personnummer. Vi kontrollerar uppgifter med Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten samt gör kreditupplysningar.

Varför samlar vi in data?

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla produkter, tjänster och digitala verktyg
 • Ge dig service och support när du har problem
 • Kontakta dig med relevant information, nyheter, erbjudanden och inbjudningar till kurser och event
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Bekräfta din identitet och verifiera dina personuppgifter
 • Upptäcka eller förhindra olika typer av bedrägerier eller annan olaglig användning

Vår rättsliga grund för hantering av personuppgifter är fullgörande av avtal när vi behandlar dina beställningar av produkter och tjänster. Samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att ge dig en bättre upplevelse, utveckla och förbättra våra erbjudanden samt skicka kommunikation anpassad efter dina behov.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Då Plandent delar teknisk plattform med moderbolaget Planmeca Oy kan vissa personuppgifter komma att delas inom Planmeca-koncernen. Plandent och Planmeca kommer aldrig att sälja den insamlade informationen till tredje part eller använda den utanför sitt syfte. I de fall vi tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter sker det på uppdrag av Plandent för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med koncernen samt tredje part. 

Hur länge sparar vi informationen?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Rätt till att avstå från medverkan på fotografier samt rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring via post och e-post.

Användning av cookies

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker* (gemensamt kallade "cookies") för att förbättra din upplevelse hos oss. 

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

* Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons. 

Varför använder vi cookies? 
Med stöd av intresseavvägning använder vi cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Vi sparar aldrig cookies längre tid än det är nödvändigt. Alla cookies har raderats senast 26 månader efter ditt senaste besök på vår webbplats.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies? 
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. 

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. 

Länkar och inbäddat innehåll 
På webbplatsen www.plandent.se finns länkar samt inbäddat innehåll från andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Kontakta oss

Har du frågor kring vår personuppgiftsbehandling eller om denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@plandent.se

Denna policy kommer att uppdateras vid behov, den senaste utgåvan finns här och uppdaterades senast 18 juni 2018.

#