Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

1976 grundade Forssbergs Dental AB en fond som förvaltas av Svenska Tandläkare-Sällskapet – Stiftelsen Forssbergs Dentals Stipendiefond. Stiftelsens uppgift är att dela ut stipendier som uppmuntrar kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete.

Fonden har behållit sitt historiska namn även om Forssbergs Dental numera ingår i Plandent. Forssbergs Dentals Pris delas ut årligen och pristagaren utses av en styrelse med företrädare från Svenska Tandläkare-Sällskapet och Plandent. 

Diplom Forssbergs Dentals stipendiefond


Grattis till Torsten Jemt som får pris ur Forssbergs Dentals Stipendiefond 2018!

Motivering

Torsten Jemt är en världsauktoritet inom den kliniska implantologin och har i den rollen försvarat den svenska kliniska forskningens internationella ställning med fler än 160 publikationer och högt uppskattade föreläsningar under mer än 30 år. Han har på ett enastående sätt förenat systematiserad insamling av forskningsdata med att på ett föredömligt pedagogiskt sätt förmedla kliniska resultat och medverkat i den vetenskapliga debatten. Han är därmed en av svensk odontologis mest namnkunniga tandläkare.

Läs vår intervju med Torsten Jemt >

Torsten Jemt tilldelas årets pris ur Forssbergs Dentals stipendiefond