Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

1931 grundade Forssbergs Dental AB en fond som förvaltas av Svenska Tandläkare-Sällskapet – Stiftelsen Forssbergs Dentals Stipendiefond. Stiftelsens uppgift är att dela ut stipendier som uppmuntrar kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete.

Fonden har behållit sitt historiska namn även om Forssbergs Dental numera ingår i Plandent. Forssbergs Dentals Pris delas ut årligen och pristagaren utses av en styrelse med företrädare från Svenska Tandläkare-Sällskapet och Plandent. 

Diplom Forssbergs Dentals stipendiefond


Grattis till Göran Friman som får pris ur Forssbergs Dentals Stipendiefond 2019!

Motivering

Göran Friman har genom sin forskning utvecklat smarta metoder för samverkan mellan tandvård och sjukvård. Vid årliga tandhälsoundersökningar har Friman adderat diabetes- och blodtryckskontroller vilket möjliggör tidig upptäckt av avvikelser och främjar människors hälsa. Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.

Läs vår intervju med Göran Friman >

Göran Friman tilldelas årets pris ur Forssbergs Dentals stipendiefond