Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Planmeca Group sammanför ledande expertis

Planmeca Group är en grupp företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen och består av sju divisioner: Planmeca Oy, Planmed Oy, Plandent Oy, LM-Instruments Oy, Opus Systemer AS, Triangle Furniture Systems Inc och E4D Technologies. Gruppen har totalt 2 700 anställda och omsättningen för 2016 var 7 miljarder svenska kronor (730 MEUR). Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland.

Planmecas huvudkontor i Helsingfors

Planmeca Oy

Moderbolaget Planmeca Oy grundades 1971. Planmeca specialiserar sig på design och tillverkning av högteknologisk dental utrustning, inklusive dentala unitar, panorama- och intraorala röntgenapparater samt ledande digital 3D-röntgenteknik och mjukvarulösningar. Bolaget är också pionjär inom utveckling och marknadsföring av hela digitala klinikkoncept som möjliggör effektiv och ergonomisk informationshantering. Planmeca Oy är världens tredje största tillverkare av dentalutrustning och världens största privatägda företag i dentalbranschen.

Planmed Oy

Planmed Oy grundades 1989 och utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad röntgenutrustning och tillbehör för mammografi och ortopedisk röntgen. Företagets omfattande produktsortiment för mammografi täcker digitala och analoga mammografienheter, stereotaktisk biopsiutrustning och bröstpositioneringssystem för tidig upptäckt av bröstcancer. Inom ortopedisk 3D-röntgen på extremiteter erbjuder Planmed CT-röntgen med låg stråldos för snabbare, enklare och mer exakt diagnos.

Plandent Divsion

Plandent Division är en fullservicekedja som förser tandvårdskliniker och laboratorier med utrustning, instrument och material. Plandentkedjan erbjuder även installations- och underhållsservice. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland, där finska Plandent Oy grundades 1972. Plandent Divsion finns numera i Skandinavien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Baltikum, Ryssland och Polen.

LM-Instruments Oy

LM-Instruments Oy utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala handinstrument, ultraljudsutrustning och tillbehör. Företaget är den snabbast växande tillverkaren av handinstrument i Europa och marknadsledande i de nordiska länderna.  LM-Instruments blev en del av Planmeca Group genom företagsförvärv 1999. 

Opus Systemer AS

Opus tillverkar mjukvarulösningar till tandläkare på den nordiska marknaden. Huvudprodukten är Opus Dental, det mest spridda tandvårdsprogrammet i de nordiska länderna, som stödjer behandlingsprocessen och arbetsflödet på kliniken. Bolaget blev en del av Planmeca Group genom företagsförvärv år 2000 och huvudkontoret är baserat i Oslo, Norge.

Triangle Furniture Systems Inc

Triangle Furniture Systems Inc. är Planmecas dotterbolag sedan 2005 och baserat i Montreal, Kanada. Företaget designar skåpsystem med inbyggd steriliseringsutrustning som uppfyller de strikta hygienkrav som ställs på en tandläkarklinik.

E4D Technologies

E4D Technologies är en ledande innovatör inom moderna CAD/CAM-lösningar för tandvården. Huvudkontoret ligger i Richardson, Texas, USA. Det är ett högteknologiskt medicintekniskt företag med fokus på 3D-digitalisering, framgångsrikt företagande och ny teknik. Planmeca blev delägare i E4D Technologies 2013.