Sterilen är hjärtat i kliniken

I sterilrummet måste allt fungera och vi erbjuder bara kvalitet i form av autoklaver, ultraljudsbad, diskdesinfektor eller svets. Våra leverantörer är Miele, Melag och W&H för att nämna några. Vi levererar allt samt har stor kunskap på området hygien och steril och hjälper gärna till med råd och tips.