Röntgenapparater i världsklass

Vårt omfattande utbud av digitala enheter uppfyller alla vardagens bildbehandlingsbehov och de fungerar perfekt tillsammans med vår programvara Planmeca Romexis för att utföra de allra mest ingående extra- och intraorala undersökningarna. 


Informationsmaterial om riskerna och fördelarna med strålning i tandvården

Odontologiska institutionen vid Karolinska Universitetssjukhuset och Praktikertjänst har tillsammans tagit fram en enkel plansch och en broschyr med  information om riskerna och fördelarna med strålning i tandvården med syftet är att uppfylla föreskriftskravet 2018:5, 2 kap 9 §.

Ladda ner materialet här