Nyttige anestesitips

Vi har har samlet enkle råd som kan være nyttig å lese gjennom før bruk av lokalanestetika i dental behandling. Vi anbefaler at man gjør seg kjent med dette for å kunne gi sine pasienter en best mulig smertekontroll under tannbehandlingen og minst mulig ubehag og komplikasjoner etter behandlingen.