Informasjon om Coronasituasjonen

Vi holder vanlige åpningstider i Plandent inntil videre, dvs at alle avdelinger i selskapet er full operative fra kontor/hjemmekontor. Skulle du ha behov for serviceteknikere, hjelp med IT eller reparasjoner er det bare å ta kontakt. Vi er tilgjengelig på telefon og e-post og eventuelt fjernstyring datateknisk.

På grunn av den uvanlige situasjonen vi alle står ovenfor vil vi redusere vår leveransehyppighet av forbruksvarer til to dager i uken inntil videre. Avreise fra vårt sentrallager i Finland vil være på tirsdager og på fredager.
På grunn av redusert transportkapasitet og nye rutiner ved grensekontroll etc kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å forutsi når varene vil bli utlevert på klinikkene. Vi vil bestrebe oss på å holde god kontakt mellom klinikk og transportør for å få koordinert leveransene.
Restriksjonene på eksport av hygieneprodukter fra EU er nå opphevet og vårt hovedkontor arbeider aktivt med å gjenoppta leveransene av disse produktene.

Vi har svært høy etterspørsel etter enkelte hygieneprodukter som munnbind,  hansker og desinfeksjonssprit. Vi prioriterer salg til våre faste kunder og har satt i verk tiltak for å unngå hamstring, samtidig som vi arbeider intensivt med å etterfylle våre lagre. Det er ikke lett å si noe sikkert om lager- og leveringssituasjonen på kritiske produkter. Tilgjengelige produkter ligger i netthandelen og det arbeides aktivt for å sikre varetilgang. Av hensyn til vår langsiktige leveringsevne kan det hende at vi endrer din bestilling til et lavere volum. Levert kvanta vil fremgå av pakkseddelen som følger med leveransen. Vi håper på forståelse og beklager evt. ulemper dette medfører. Så snart vi er sikre på at vi kan levere kvanta som møter etterspørselen, vil vi oppheve begrensningene.

I forbindelse med utbruddet av Corona-virus ser vi at enkelte kunder har økt sine innkjøp av hygienerelaterte produkter. Vi arbeider kontinuerlig for å tilfredsstille den økte etterspørselen, men gjør også oppmerksomme på at våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er endret på hygienerelaterte produkter ved at fri retur innen 30 dager bortfaller.

Mvh
Ragnar Pettersson
administrerende direktør
Plandent AS