Informasjon om Coronasituasjonen

Vi holder vanlige åpningstider i Plandent, dvs at alle avdelinger i selskapet er full operative fra kontor/hjemmekontor. Skulle du ha behov for serviceteknikere, hjelp med IT eller reparasjoner er det bare å ta kontakt. Vi er tilgjengelig på telefon og e-post og eventuelt fjernstyring datateknisk.

Vi har svært høy etterspørsel etter enkelte hygieneprodukter som munnbind,  hansker og desinfeksjonssprit. Vi prioriterer salg til våre faste kunder, samtidig som vi arbeider intensivt med å etterfylle våre lagre. 

Tilgjengelige produkter ligger i netthandelen og det arbeides aktivt for å sikre varetilgang. Av hensyn til vår langsiktige leveringsevne kan det hende at vi endrer din bestilling til et lavere volum. Levert kvanta vil fremgå av pakkseddelen som følger med leveransen. Vi håper på forståelse og beklager evt. ulemper dette medfører. Så snart vi er sikre på at vi kan levere kvanta som møter etterspørselen, vil vi oppheve begrensningene.

I forbindelse med utbruddet av Corona-virus ser vi at enkelte kunder har økt sine innkjøp av hygienerelaterte produkter. Vi arbeider kontinuerlig for å tilfredsstille den økte etterspørselen, men gjør også oppmerksomme på at våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er endret på hygienerelaterte produkter ved at fri retur innen 30 dager bortfaller.

Mvh
Ragnar Pettersson
administrerende direktør
Plandent AS