Betingelser for på- og avmelding

01.01.0001

Gjeldende betingelser for på- og avmelding kurs

Påmelding
Påmeldingen er bindende. Bekreftelse på påmelding blir sendt deg automatisk ved bruk av våre påmeldingsskjmaer.

Avmelding
Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med 100 % av kursavgiften, men plassen kan overdras til annen ved samme klinikk.
Ved gratis kurs/temakveld vil påmeldte som ikke møter og ikke har avbestilt ilagt et gebyr på kr 300,-

Avlysning
Plandent AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte eller dersom det skulle inntreffe en ekstraordinær hindring som ligger utenfor vår kontroll.
Innen påmeldingsfristen tar vi forbehold om gjennomføring ved manglende deltakere.