Dental Info

Med Dental Info kan du informere pasientene raskt og effektivt, og samtidig få god ryggdekning i journalen.
Dental Info lar deg bruke illustrasjoner, kliniske fotografier, filmer og utskrivbare tekster til å informere pasienten på en unik måte. Programmet er utviklet for å imøtekomme lovkravene til pasientinformasjon, og kan benyttes av tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og spesialister.

  • Markedsledende i Norge
  • Informer raskt og effektivt
  • Over 60 emner
  • Utskrivbar pasientinformasjon
  • Filmer og presentasjoner
  • Integrasjon med journalføringssystemet

 Mer informasjon finner du på 

 

Dental Info