Serviceavtal

Med ett tillfälligt serviceavtal slipper du reda på när din utrustning behöver förebyggande service och kan helt flytta ansvaret till Plandents kunniga personal. Serviceavtalet täcker servicen för alla apparater inom vårt sortiment, oavsett om det gäller unitar, röntgenapparater, förbrukningsmaterial eller laboratorieutrustning.

Med regelbundet underhåll har apparater och instrument längre livslängd och funktion. Då kan också akuta situationer och dyra reparationer undvikas. I servicetjänsten kan inkluderas en funktion som påminner när det är aktuellt att beställa service. Vi erbjuder även omfattande underhållsutbildningar för att säkerställa driftsäkerhet och underhåll. Från oss får du också tillverkarens rekommenderade originalreservdelar för alla de apparater som Plandent levererat.


Intresserad av serviceavtal? Den första stegen är att göra en kartläggning av servicebehov. Med hjälp av kartläggningen kan våra tekniker vara säkra på hurdan service behövs på just din praktik. För en servicekartläggning, kontakta vår service eller lämna en begäran om kartläggning.