IT-support

Vår supportavdelning utför digital support på Planmecas mjukvaror och bildtagningsapparater. Du når IT-supporten vardagar mellan 8-16, de hjälper dig med dina IT-frågor via antingen telefon, e-post eller genom fjärrkontakt.

Det är klokt att teckna ett separat PlanSupport-avtal. Då finns teknisk service alltid tillgänglig för dig och programuppdateringar hålls tidsenliga.

digituki

PlanSupport

PlanSupport-avtalet garaterar att Plandents IT-support alltid finns tillgänglig för dig. Genom att teckna ett PlanSupport-avtal skyddar du din verksamhet mot onödiga risker.

En årlig underhållsavgift täcker:

•    Telefonsupport vardagar mellan 8-16
•    E-postsupport
•    Online-fjärrsupport
•    Nya Planmeca Romexis® -uppdateringar regelbundet

Avtalet kan utvidgas att täcka även uppdateringar av de mjukvaror som Plandent levererat. Vid behov arrangerar Plandent också skräddarskydda kurser och utbildningar enligt dina önskemål.

Hör av dig och fråga mer!
Plandent IT-support
Tel. 020 7795 333
digituki@plandent.fi