Plandents servicekoncept

Från oss hittar du alla de stödtjänster som behövs på dentalkliniken. Vårt serviceutbud innehåller:

•    Logistik- och materialbehärskningslösningar till förbrukningsvaror
•    Aktuella kurser och föreläsningar
•    Personlig service från din egen förbrukningskonsult
•    Omfattande underhållnings-, reparations- och reservdelsservice samt serviceleasing
•    Mjukvaror och apparater anpassade till praktikens behov
•    Förnyande av apparater och leasing-bytespaket
•    Praktik- och laboratorieplanering
•    Leasingfinansiering
•    PlanNet-beställingstjänst
•    PlanEasyMill-fräscenter
•    PlanOrder-lagersystem

Kontakta våra förbrukningskonsulter eller lämna oss en kontaktbegäran för mer information.