Bildtagning

Till vårt utbud av röntgenapparater tillhör direktdigitala panorama- och 3D-bildtagningsapparater samt apparater för intraoral bildtagning.

Med hjälp av en övergripande programvarulösning kan all information kopplas till ett filsystem, vilket underlättar arbetet på praktiken.

Mer information om Planmecas bildtagningsapparater hittar du på Planmecas finskspråkiga nätsidor.

3x3D

ProMax

Romexis

Cloud

Bekanta dig med vårt sortiment i PlanNET-webbshoppen.