Vi är stolta sponsorer till
Tandläkare utan gränser!

Plandent har sponsrat Tandläkare Utan Gränser (TLUG) sedan de grundades 2009. TLUG är en ideell organisation som arbetar för att främja oral hälsa i länder där tandvården är eftersatt. Genom såväl direkta som långsiktiga insatser jobbar de efter mottot att alla har rätt till en frisk mun.

Plandent sponsrar Tandläkare utan gränser

Årsberättelse 2017

I år har Tandläkare utan gränser (TLUG) varit verksamt i åtta år och de har under året valt att lägga ner stora krafter på att gå igenom rutinerna inom sina olika arbetsområden samt utvärdera arbetet som bedrivits. Detta för att ytterligare kunna förbättra organisationens arbete. De har även arbetat med sina volontärsprojekt samt föreläsningar, och höll nyligen ett mycket intressant seminarium på Riksstämman om volontärarbete.

Organisationen uppmärksammades även under året på en bredare front när grundare och ordförande Nikoo Bazsefidpay valdes till årets svenska kvinna av SWEA international. Det betyder mycket för deras arbete att få den uppskattningen och uppmärksamheten.

TLUG arbetar i dagsläget med projekt i fyra olika länder:

Tanzania

Två volontärgrupper har under året rest till Tanzania och byn Mufindi. Styrelsemedlem Bodil Sandin har funnits på plats för att ta emot volontärerna och driva projektet. De besökte olika skolor i Mufindi-området och syftet med projektet är utbildning och prevention, det vill säga kostrådgivning och tandborstteknik hos barnen. Patienter i behov av tandvård har remitterats till kliniken och fått gratis tandvård av Bodil Sandin.

Zimbabwe

I början av år 2017 skickade TLUG en volontärgrupp till Zimbabwe, och i samband med denna grupp startades ett projekt med övervakad tandborstning i en skola nära orten Mutare. Efter att volontärgruppen lämnat har projektet drivits av lokal personal. Sommaren 2017 besökte styrelsemedlem Biniyam Wondimu Zimbabwe för att se över arbetet och kunde med glädje se ett mycket bra resultat på projektet med en bättre oral hälsa hos barnen i skolan. TLUG planerar att expandera det lyckade projektet till fler skolor i området.

Nepal

I Nepal driver lokala kollegan Dr Dhirendra fortlöpande tandborstningsprojekt i skolor i Biratnagar, en av landets fattigaste regioner. Eleverna får också kariesfria sexårständer fissurförseglade samt hjälp med akuta problem.

I april var styrelseledamot Lena Irwe tillsammans med två volontärer i Manang, ett avlägset bergsområde. Där bedrevs undervisning i skolor och daghem, arbete på en tandklinik och framför allt utbildning av två sjuksköterskor i oral hälsa och fissurförseglingar. De fortsätter nu arbetet i alla småbyar som tillhör distriktet.

Etiopien

Etiopien är under bearbetning för nystart under 2018, där TLUG planerar att skicka några styrelsemedlemmar som första volontärgrupp. Samarbetet kommer att ske tillsammans med Tandläkarhögskolan i Addis Abeba.