Slipp det ständiga bruset på kliniken

Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

QuietOn är en unik öronpropp som skyddar tandvårdspersonal och patienter från buller, utan att störa samtal och kommunikation. Eftersom den reducerar onödigt bakgrundsljud hjälper den också till att öka koncentrationen vid behandlingar. QuietOn är liten, hygienisk, lätt att använda och har lång batteritid – vilket gör den till ett perfekt hjälpmedel på kliniken.

artikel-quieton.jpg

Varför är det viktigt för tandvårdspersonal att använda hörselskydd?

Vi vet att ständigt buller har en negativ inverkan på hörseln. Men bullernivåerna på tandvårdskliniker har inte fått särskilt stor uppmärksamhet, trots att tandvårdspersonalen utsätts för ett kontinuerligt buller under hela dagen, hela sin yrkeskarriär.

Det finns många olika ljudkällor på en klinik. Dentalutrustning och apparater som handstycken, ultraljudsscaler och höghastighetsborr producerar ljud som varierar i styrka och frekvens. Den genomsnittliga bullernivån under tandvårdsbehandlingar är 76–86 dBA, ljudet från en ultraljudsscaler kan till och med nå upp till 107 dBA. Även om tillverkarna av dentalutrustning har utvecklat produkter med lägre ljudnivå kan kombinationen av alla olika bakgrundsljud på sikt orsaka skador på hörseln.

Vi brukar vanligtvis inte tänka på de lågfrekventa ljuden eftersom de är subtila, i motsats till högfrekventa ljud som vi lättare noterar. Men dessa ljud påverkar vår kognitiva förmåga både i nuvarande arbete och det långa loppet. Strukturer som byggnader och väggar kan reducera mellan och höga frekvenser, men inte de låga frekvenserna.

Bakgrundsljud kan alltså vara stressande och ta fokus från arbetsuppgiften, vilket kan leda till ett sämre resultat. Om du tar bort det störande ljudet får du lättare att fokusera och kan koncentrera dig på uppgiften.

Fördelar med aktiv brusreducering

Aktiv brusreduceringsteknik är en teknik som reducerar inkommande ljud genom att generera ljudvågor i motfas. QuiteOn kombinerar aktiv och passiv brusreducering. Med en aktiv brusreducering på upp till 40 dB reducerar de både höga och låga frekvenser medan röster fortsätter att komma igenom och kommunikation mellan personal och patienter kan bibehållas på vanligt sätt.

En timmes laddning ger 50 timmar batteritid, så det kan gå en hel arbetsvecka utan att QuietOn behöver laddas. Utbytbara silikonproppar gör att QuietOn också kan användas av patienter och ge dem en bättre upplevelse av behandlingen. Silikonpropparna kan rengöras och autoklaveras i 121°C. Öronpropparna är lätta att ta med sig då de tar liten plats. De startar automatiskt när de plockas upp ur sin ask, det finns inga knappar eller inställningar du behöver hålla koll på.

QuietOn är optimerade för att skydda hörseln hos tandvårdspersonal som arbetar i miljöer med ständigt oljud och buller. De är även ett optimalt hjälpmedel för få en mindre stressad vardag.

artikel-quieton-graf.png

Diagrammet visar exempel på vanliga tandvårdsklinikers källor till oljud. QuietOn öronproppar fungerar bra med både låga och höga frekvenser, samtidigt som samtal med patienten möjliggörs.


Lär dig mer:

Tips för att minska rostangrepp på instrument

📄Hygiensjuksköterska Gunnar Hagström ger sina bästa tips för att hålla hygienrutinerna i sterilen och hur du kan minska risken att dina instrument börjar rosta.

LÄS ARTIKEL >

Vad säger färgerna om din klinik?

📄Har du tänkt på hur färgerna inverkar på patientens upplevelse? Färger påverkar oss oftast mer än vad vi faktiskt inser och därför är de värda att ge en extra tanke.

LÄS ARTIKEL >

De lägger mindre tid på att beställa förbrukningsmaterial

📄Kliniken minskade lagerutrymmet, fick kontroll över sina beställningar och sparade både tid och pengar.

LÄS ARTIKELN >

Håll koll på din Miele diskdesinfektor

📄Daglig kontroll och regelbunden skötsel gör att du får en säkrare drift på din Miele diskdesinfektor. Se bland annat över silen och spolarmarna.

LÄS TIPSEN >