Planmeca Romexis Smile Design

Designa leenden på ett par minuter

Med Planmeca Romexis® Smile Design kan du designa nya leenden från ett enkelt 2D-foto. Processen är enkel och tar bara ett par minuter. Planmeca Romexis Smile Design är ett fantastiskt hjälpmedel i kommunikationen med patienten. Patienten kan se sitt leende i förväg och innan den slutgiltiga behandlingen påbörjas.

Smile Design är tillgängligt för Windows och Mac OS. Det säljs som en fristående version eller som en modul i Planmeca Romexis®.