Röntgenbilden är allt för tandläkaren

Din röntgenapparat är utan tvekan det viktigaste verktyget på din tandläkarklinik. Men hur uppnår du den bästa diagnostiska bilden? Om du frågar Planmecas produktutvecklingschef Mikko Lilja är det en kombination av tre k:n - kontrast, klarhet och korrigering av artefakter.

röngtenbild.jpg

Du kan inte behandla det du inte kan diagnosticera. Och du kan inte diagnosticera det du inte kan se. Därför är din röntgen ditt allra viktigaste diagnosverktyg. Både tekniken och programvaran blir kontinuerligt bättre för att å ena sidan minska stråldoserna och å andra sidan förbättra bildkvaliteten.

Men trots de otroliga framsteg som branschen har gjort under det senaste decenniet kvarstår vissa utmaningar. Enligt Mikko Lilja är kontrast, klarhet och korrigering av artefakter de viktigaste faktorerna du behöver ha för att få den bästa möjliga bilden.

Kontrast, upplösning och skärpa

För att kunna ta en kvalitetsbild måste du först och främst ha en kvalitetsmaskin. Och det finns ett brett sortiment att välja på, från beprövade intraorala röntgenenheter till den mest avancerade 3D-röntgen. Därför är det viktigt att du ser över vilken typ av enhet som passar dina kliniska behov bäst – oavsett om du behöver den för daglig användning eller mer specialiserade fall.

När du väljer din röntgenmaskin ska du enligt Mikko Lilja titta på apparaternas grundläggande bildkvalitet, du vill ha en som ger bra kontrast, upplösning och skärpa. Med en CBCT-röntgen får du dessutom ytterligare en dimension som kan ge dig en skarp och djupgående 3D-bild på det område du vill se, från enstaka endo- eller implantatfall till hela maxillofaciala området.

De irriterande artefakterna

Även om panoramaröntgen har varit norm inom dentalröntgen under lång tid finns det begräsningar i hur mycket du kan se på en 2D-bild som avbildar en 3D-struktur. För att uppnå en riktigt bra diagnostisk bild är en högkvalitativ CBCT-röntgen ena halvan av ekvationen. Den andra halvan har att göra med vad som hittills har varit akilleshälen för alla typer av dentalröntgen: artefakter och brus.

– När du tar röntgenbilder på patienter finns det många olika typer av artefakter som du måste hantera. Det kan finnas metall i patientens mun, patienten kanske rör sig, eller så kanske vill du använda ett lågdosprotokoll, vilket kan lägga till brus. Så dessa saker är som ett extra lager som du måste ta itu med för att få till den fina bilden, säger Mikko Lilja.

Borttagning av brus och artefakter har länge varit en standardfunktion i Planmecas röntgenapparater. För två år sedan var Planmeca också den första dentaltillverkaren som introducerade en slutanvändarlösning som upptäcker och kompenserar för artefakter orsakade av patientrörelser - Planmeca CALM™.

Mikko_Lilja_2.jpg
Mikko Lilja, produktutvecklingschef för röntgen på Planmeca

Bild utan rörelser genom virtuell spårning

Patientrörelser är en av de största utmaningarna för att få bra bildkvalitet, och särskilt livliga patienter som barn eller Parkinssonpatienter kan ha svårt att lugna sina rörelser under skanningen. I värsta fall kan det resultera i att bilden blir diagnostiskt obrukbar, vilket kräver bildomtagning och ytterligare exponering för strålning.

Vanligtvis när en patient rör sig under skanningen finns det ingen information om rörelserna i rekonstruktionsprocessen, vilket leder till en sämre bild. Planmeca CALM löser detta problem genom att ta hänsyn till den oönskade rörelsen i rekonstruktionen av bilden.

– Enkelt förklarat så spårar vi patientens rörelser. Algoritmen gör att C-armen på CBCT-skannern virtuellt följer patientens rörelser under bildtagningen. Detta gör att patienten håller sig still i avbildningen, vilket maskinen sedan översätter till en bild utan rörelser. Programvaran har optimerats för att hantera även de svåraste fallen, säger Mikko Lilja, som också är hjärnan bakom den revolutionära algoritmen.

Bilden är allt

Bilden är allt inom tandvården. Innan du gör ett enda ingrepp tar du en röntgenbild för att kontrollera det aktuella området, ställa en diagnos och bestämma vad som är en lämplig åtgärd. För att få en så bra bild som möjligt för detta syfte behöver du en röntgen som konsekvent kan leverera de tre k:na: kontrast, klarhet och korrigering av artefakter.

Det finns dock en fjärde bokstav (eller rättare sagt fyra bokstäver) som också kan läggas till i listan - CBCT. Den tredje dimensionen som du får med en CBCT-röntgen kan avslöja dold patologi i munnen och ge dig nya insikter om tillståndet, förbättra din terapiplanering - och ditt självförtroende i det. I huvudsak handlar det om att få ut så mycket som möjligt av en skanning och en exponering.

Och med alla bokstäver på plats kan den bästa diagnostiska bilden vara den som just du tar.

Text: Aleksandra Nyholm
Svensk översättning: Pernilla Jansdotter


Lär dig mer:

Tips för att minska rostangrepp på instrument

📄Hygiensjuksköterska Gunnar Hagström ger sina bästa tips för att hålla hygienrutinerna i sterilen och hur du kan minska risken att dina instrument börjar rosta.

LÄS ARTIKEL >

Vad säger färgerna om din klinik?

📄Har du tänkt på hur färgerna inverkar på patientens upplevelse? Färger påverkar oss oftast mer än vad vi faktiskt inser och därför är de värda att ge en extra tanke.

LÄS ARTIKEL >

De lägger mindre tid på att beställa förbrukningsmaterial

📄Kliniken minskade lagerutrymmet, fick kontroll över sina beställningar och sparade både tid och pengar.

LÄS ARTIKELN >

Håll koll på din Miele diskdesinfektor

📄Daglig kontroll och regelbunden skötsel gör att du får en säkrare drift på din Miele diskdesinfektor. Se bland annat över silen och spolarmarna.

LÄS TIPSEN >