SS White är vår äldsta leverantör

Samuel Stockton White startade företaget SS White 1844 i Philadelphia, USA. Tillsammans med sin yngre bror James byggde de upp en framgångsrik verksamhet där de tillverkade tänder, instrument och dentalmaterial. Under andra halvan av 1800-talet var SS White världens största tillverkare av dentalinstrument och de öppnade flera kontor i USA och Europa runt sekelskiftet.

Dåtidens Forssbergs Dentaldepot skrev redan 1897 ett avtal med SS White. Än idag, 120 år senare, säljer vi SS Whites produkter.

SS White är ett att de mest välkända och pålitliga namnen i dagens tandvård. De utvecklar idéer dom förbättrar kvaliteten på tandvården och gör tandläkaren mer effektiv. 

SS White

SS White Smartburs

SS White Great White Ultra