Grattis Göran Friman!

Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Han är privattandläkare och driver ihop med sin fru Maria en praktik i Filipstad. Tillsammans har de screenat sina patienter för högt blodtryck och diabetes. Göran Friman disputerade 2017 med sin doktorsavhandling som handlar om screening inom tandvården och nu tilldelas han årets pris ur Forssbergs Dentals Stipendiefond.

- Det är en stor ära att få det här priset. Jag är oerhört hedrad. Det känns bra i själen att det arbete jag gör uppmärksammas och uppskattas av andra, säger Göran Friman.

Det var Maria Friman som kom på idén med att kontrollera blodtryck och diabetes på deras patienter. Hon hade observerat att flera av patienterna inte själva tog kontakt med sjukvården, trots att hon märkte på dem att det var något som inte stämde med deras hälsa.

- Vi började göra ett pilottest på kliniken och sedan bedömde Karolinska Institutet att jag borde skriva en avhandling om ämnet och skrev in mig som doktorand, säger Göran Friman.

Avhandlingen Medical Screening in Dental Settings publicerades 2017. De hade då screenat 170 patienter på sin praktik och resultatet var att var sjunde behövde någon form av sjukvård. En långtidsuppföljning visade även att screeningresultaten i många fall kunde förutse risken för framtida sjukdomsutveckling.

- Det är extremt viktigt med en etablerad sjukvårdskontakt. Vår praktik har ett stort samarbete med primärvården här i Filipstad men även med Centralsjukhuset i Karlstad. Vi ställer inte någon diagnos, det är sjukvårdens uppgift. Patienterna ska känna sig trygga och det går inte att genomföra screening utan ett nära samarbete med sjukvården, säger Göran Friman.

Screeningen är uppskattad av patienterna. Sådan verksamhet kan upptäcka tecken på sjukdom innan patienten själv vet om att han eller hon är sjuk. Tidig diagnos minskar risken för följdsjukdomar, lidande och samhällskostnader. Idag jobbar de vidare på att förbättra sin screeningmetod.

- Vi har lärt oss av fel vi gjorde i det tidiga skedet av screeningen och har nu uppdaterat vår kunskap och gått igenom aktuell forskning. Vi vill utveckla en metod där vi inte skickar några friska patienter till sjukvården utan vi vill bara att de som är sjuka och behöver vård ska komma dit. Vi tittar både på orala riskfaktorer som parodontit men även allmänna riskfaktorer såsom arv, övervikt och bukomfång, säger Göran Friman.

Både Maria och Göran Friman jobbar heltid på sin klinik. Han är även bedömningstandläkare och sakkunnig vid Region Värmland och igång med flera sidoprojekt. Bland annat var han koordinator för en eftermiddag med tema diabetes på Odontologiska Riksstämman i år. Han har även föreläst för distriktsläkare och patientföreningar i Värmland om sambanden mellan munhälsa och allmänhälsa och varför samarbetet måste öka mellan sjukvården och tandvården. Och i Tandläkarförbundets Fortbildningsråd är han med och planerar en kursdag till våren med temat ”Samverkan mellan tandvården och sjukvården”. Deltagande föreläsare är Emma Frans, författare, vetenskapsskribent, folkbildare, forskare och doktor i medicinsk epidemiologi. Läkare, tandläkare och sakkunnig vid Socialstyrelsen föreläser också om hur och varför samarbete behövs.

- Jag vill också passa på att tacka för det enorma stöd jag fått av min fru och familj. Och av min fantastiska huvudhandledare Inger Wårdh och min mentor Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning. Det har varit väldigt skönt med så mycket stöd från olika håll, säger Göran Friman.