Vi skyddar dina personuppgifter!

Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Vi skyddar dina personuppgifter och anpassar oss till nya dataskyddsförordningen

Din integritet är självklar för oss. Vi behandlar alla personuppgifter med respekt och följer gällande lagar. Därför anpassar vi oss nu till dataskyddsförordningen, även känd som General Data Protection Regulation (GDPR), som ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj.

Den nya dataskyddsförordningen innebär större rättigheter för enskilda personer att bestämma över sin egen data. Du har bland annat rätt att få tillgång till, ändra eller ta bort dina uppgifter när du vill. Den ställer också högre krav på oss som personuppgiftsansvariga att vi säkerställer att inga obehöriga får tillgång till uppgifterna.

Vårt mål är att ge dig som kund en så bra upplevelse som möjligt. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ifrån dig personuppgifter när du tar del av våra produkter och tjänster. Vi sparar inte mer information än vad som behövs och aldrig längre tid än nödvändigt (en del andra lagar, som till exempel bokföringslagen, kräver dock att vi sparar vissa uppgifter en längre tid). Vi säljer heller aldrig vidare personuppgifter till tredje part.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna behandla och leverera dina beställningar och skicka viktig information, som till exempel leveransuppdateringar och säkerhetsdatablad. Vi behöver också dina kontaktuppgifter för att kunna skicka kommunikation som inbjudningar till kurser och event, personliga erbjudanden och vår kundtidning Journalen.

För tillfället ser vi över vårt register och säkerställer att vi har korrekta uppgifter sparade, så att du även fortsättningsvis ska få den information du önskar ifrån oss. Du kan när som helst meddela oss ändringar i dina kontaktuppgifter eller tacka nej till direktutskick.

Om du har några frågor gällande hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att skicka ett meddelande till dataskydd@plandent.se.

Läs mer i vår integritetspolicy >