Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

Allmänna försäljningsvillkor för
Plandent AB

Sortiment

Webbshopen innehåller ordinarie lagerfört sortiment. Utöver dessa varor kan andra artiklar beställas mot en extra avgift, s.k. kundorder, kontakta kundservice. Du får då vänta lite extra på leverans och varorna kan inte returneras eftersom de är specialbeställda för din räkning. 

Priser

Priser debiteras enligt Plandent AB:s gällande prislistor vid beställningstillfället exkl. moms och frakt. Vi reserverar oss för ändringar som förorsakats av valutaförändringar, höjda leverantörspriser eller av andra skäl utanför vår kontroll. Vid beställning av förbrukningsvaror, reservdelar och utrustningsartiklar till ett värde understigande 300 kr debiteras en småorderavgift om 50 kr.

Leveransvillkor gällande förbrukning

Lagervaror som beställs före kl. 14.30 expedieras samma dag och levereras inom skälig tid om inte annat överenskommits. Varorna skickas som paket, brev eller på pall. Mindre försändelser med lågt ordervärde skickas normalt som brev. Expressleverans kan beställas mot extra avgift. Eventuella restorder levereras fraktfritt med undantag för fabriksbeställningar.

Leveransvillkor gällande utrustning 

Fritt vårt (Plandent AB:s) lager. Större utrustningsorder med ett värde överstigande 50 000 kr, och med en leverans senare än 20 dagar efter beställningsdatum, orderbekräftas. Om leveranstid inte är överenskommet med köparen skall varan levereras inom skälig tid. Leveransförseningar p.g.a. Force majeure eller underlåtenhet från köparen, eller från underleverantörer, utgör befrielsegrund som medför framflyttning av leveransdag och företaget blir befriad från all typ av påföljd.

Betalningsvillkor

15 dagar netto från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,25 % per påbörjad månad.

Retur- & Bytesrätt

Du har retur- och bytesrätt inom 15 dagar. Gäller för varor i obruten förpackning. Kreditering görs så snart returen kommit oss tillhanda. Vid returer som ej förorsakats av säljaren krediteras fakturabelopp minus 15 %. Returer med ett varuvärde under 100 kr krediteras ej.  För varor som inte lagerförs av säljaren gäller ej retur- och bytesrätt. Köparen står för retur- och fraktkostnaden. Retursedel bifogas varje leverans.

Eventuella returer skall ske med betald frakt till:
Paket: Plandent AB, Godsmottagningen, Grosshandlarvägen 1, 120 44 Årsta
Brev: Plandent AB, Box 90193, 120 22 Stockholm

Reklamation

Reklamation skall göras till Plandent AB inom 7 dagar efter mottaget gods. Kontakta kundservice för förbrukning respektive utrustning per telefon eller e-post innan varan skickas in med skriftlig förklaring.

Ärenden gällande förbrukningsartiklar vänligen fyll i reklamationsformulär för den reklamerade varan.

Garanti

Utrustning:
1. 12 månaders garanti om inget annat avtalats vid köpet.
2. Garantin gäller från fakturadatum eller godkänt installationsdatum.
3. Garantin omfattar arbetstid, reservdelar, restid och reskostnader.
4. Garantin gäller vid konstruktions, material eller tillverkningsfel.
5. För att garantin ska gälla så krävs det att produkten brukas enligt våra och tillverkarens anvisningar.
6. Utrustningen ska monteras och servas av certifierad Plandent tekniker eller av oss auktoriserad, certifierad servicepartner.

Service:
1. 3 månaders garanti lämnas på utfört arbete och utbytta delar.
2. Garantin omfattar arbetstid, reservdelar, restid och reskostnader.
3. Garantin gäller vid konstruktions, material eller tillverkningsfel.
4. Verkstadsreparationer utförs på Plandents verkstad i Stockholm. Köparen betalar ev. emballage och fraktkostnaden till verkstaden och vi betalar returkostnaden.

Garantin omfattar inte:
1. Normalt slitage, förslitnings-och förbrukningsdelar, O-ringar, halogen- och glödlampor, element, filter, kullager eller motsvarande.
2. Fel orsakade av felaktigt handhavande eller bristfällig skötsel.
3. Fel orsakade av vätska/fukt, olja i drivluften eller felaktiga smörj/rengöringsvätskor.
4. Utrustning som inte monterats eller servats av certifierade Plandent tekniker eller av oss auktoriserade, certifierade servicepartners. Om så sker gäller inte tillverkarens producentansvar som då omedelbart övergår till köparen.

Ersättningskrav:
Plandent AB är inte skyldig att betala ut någon ersättning till köparen för ev. produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Transportskada

Vid transportskada eller förlust görs reklamation direkt till transportföretaget på fraktsedeln. Plandent AB har inget ansvar för transportskadat eller förkommet gods.

Frakt och emballage

Frakt debiteras köparen. Priserna inkluderar emballage. Bortforsling av emballage erläggs köparen.

Miljöavgift

Plandent AB åtar sig att forsla bort kundens tidigare fasta utrustning i samband med köp av från företaget ny fast utrustning. Hanteringskostnaden betalas av köparen.

Montering, demontering av fast utrustning och ev. tillbehör

Om ej annat överenskommits betalas ovan av köparen. Fast installation av vakuum, tryckluft, manöver, el- och vatteninstallation samt montering av möbler och inredning utförs ej av Plandent AB.

Äganderättsförbehåll och försäkring

Plandent AB innehar äganderätten till levererad utrustning, reservdelar, tillbehör m.m. tills full betalning har erhållits. Köparen äger inte rätt att överlåta eller på annat sätt försvåra för säljaren att utnyttja äganderättsförbehållet innan full betalning erlagts. Köparen förbinder sig att under den tid säljaren innehar äganderätten, t.ex. vid hyra och leasing, hålla utrustning, reservdelar och tillbehör försäkrade mot stöld och brand.

Ersättningskrav

Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor skall avgöras enligt svensk lag i allmän domstol i Sverige.