Vi är stolta sponsorer till
Tandläkare utan gränser!

Plandent har sponsrat Tandläkare Utan Gränser (TLUG) sedan de grundades 2009. TLUG är en ideell organisation som arbetar för att främja oral hälsa i länder där tandvården är eftersatt. Genom såväl direkta som långsiktiga insatser jobbar de efter mottot att alla har rätt till en frisk mun.

Plandent sponsrar Tandläkare utan gränser

Årsberättelse 2018

Genom volontärresor och långsiktiga lokala projekt förbättrar Tandläkare utan gränser munhälsan hos barn och vuxna i länder där tandvården är eftersatt. 2018 har varit ett händelserikt år för organisationen. Det har tillkommit flera nya projekt och ett antal nya projektländer är i uppstartsfasen.

Tandläkare utan gränser (TLUG) har sedan starten 2009 arbetat med volontärprojekt i Zimbabwe. Under 2018 skickade de två volontärgrupper till området runt Old Mutare och Mutambara. Volontärerna har, tillsammans med lokal personal i landet, arbetat med förebyggande och akut tandvård. Fokus ligger på utbildning och information i skolor, bland annat individuella tandborstningsinstruktioner, samt förebyggande insatser som fluortillförsel och fissurförseglingar.

Daglig tandborstning

Utöver klinikarbete och utbildning i munhälsa startade TLUG sitt första övervakade tandborstprojekt i Zimbabwe 2017. Det involverar 150 barn som fått varsin tandborste och tandkräm och dagligen borstar tänderna i skolan. Under 2018 har volontärerna utvärderat projektet med goda resultat och tandborstprojektet har utökats med ytterligare en skola med 250 elever. De planerar även att starta upp projektet på ännu en skola i området under februari 2019.

En av organisationens styrelseledamot, Bodil Sandin, har under året tagit emot två stycken volontärgrupper i Tanzania. Volontärerna fokuserar på utbildning och förebyggande insatser på olika skolor. De barn som behöver vård får hjälp av volontärerna och Bodil som jobbar på en lokal klinik. Under höstens resa startade de upp ett övervakat tandborstprojekt som bidrar till att barnen borstar tänderna i skolan varje dag.

Information i Etiopien

Tandläkarhögskolan i Addis Abeba i Etiopien har under många år varit under ombyggnad och tyvärr fördröjt projekt i landet. Men i somras skrev TLUG på ett samarbetsavtal som innebär att tandläkarstudenterna ska bli involverade i så kallade outreach-projekt och besöka olika skolor. De kommer att ge information, instruktion och förebyggande insatser, och även diagnostik för de barn som behöver vård. TLUG har som mål att framöver starta tandborstprojekt även i Etiopien.

Lokala insatser i Nepal

I Nepal pågår ett befintligt övervakat tandborstprojekt samt förebyggande insatser av lokalt utbildad personal. TLUG har även samtal med en samarbetspartner i Burkina Faso om eventuell uppstart av tandborstprojekt i landet.

Volontärer i Filippinerna

TLUG:s styrelseledamot Magnus Sturebrand reste i mars till Filippinerna för att undersöka möjligheten att starta ett nytt projekt där. Förutsättningarna var goda och behovet av tandvård stort, så under hösten reste en grupp om fem volontärer (varav fyra från styrelsen) för att starta upp volontärsprojekt tillsammans med samarbetsparter. I mars 2019 planeras nästa volontärsresa till Filippinerna och fokus är precis som i deras andra länder förebyggande insatser inriktat på barn. Övervakade tandborstprojekt är också planerade att starta.

Skandinaviskt möte

I november var Tandläkare utan gränser värd för ett skandinaviskt möte med sina motsvarigheter i Norge och Danmark. Det var ett nyttigt tillfälle för att byta erfarenheter med systerorganisationerna. Med ett starkare samarbete mellan länderna kan de förhoppningsvis hjälpa fler människor i behov av förbättrad munhälsa.