Bind inte upp ditt kapital!

"Du ska äga det som stiger i värde och hyra det som faller i värde" - Paul Getty

Plandent Finans startades 2007 som ett svar på ökad efterfrågan på finansieringslösningar av tandläkarutrustning. Idag finansierar vi merparten av utrustningen som levereras till den privata sektorn.

Finansieringen är helt integrerad med leveranserna av utrustningen och övriga tjänster. På så sätt kan vi erbjuda dig en praktisk helhetslösning när du skaffar ny tandläkarutrustning. Vi anpassar lösningarna efter din verksamhets önskemål och behov. Allt blir omhändertaget av oss och du kan koncentrera dig på din praktik.

Hyra eller leasa?

Genom att hyra får ditt företag nyttjanderätten men inte äganderätten till utrustningen. På så sätt belastas inte balansräkningen och soliditeten påverkas inte negativt.

Varför hyra/leasa?

Du betalar för det arbete som utrustningen genererar till ditt företag. Med finansiering får du en funktionshyra, en helhetslösning, där hårdvara, mjukvara, service, installation, utbildning, support och försäkring kan ingå. Med funktionshyra blir den totala driftskostnaden känd under hela hyresperioden, vilket underlättar för din budgetering.

Fördelarna

 • 100 % avdragsgill avgift, skattemässigt och resultatmässigt
 • Belastar ej balansräkningen
 • Ökar likviditeten
 • Oförändrad soliditet
 • Helhetslösning
 • Skräddarsydd allriskförsäkring med låg premie och självrisk
 • Flexibilitet

Efter avtalstidens slut finns möjlighet att:

 • Återlämna utrustningen, eller
 • Köpa loss utrustningen, eller
 • Förlänga avtalet till kraftigt reducerad månadskostnad, eller
 • Hyra ny utrustning

När du hittat vad du vill ha, så kan vi erbjuda en bra finansieringslösning.

Plandent Finans - finansieringslösningar för tandläkarutrustning
Plandent Finans erbjuder anpassade finansieringslösningar av tandläkarutrustning

För mer information

Fråga din säljare om Plandent Finans så får du en personlig kalkyl över olika alternativ. Med hyra eller leasing vet du vad du ska betala varje månad. Det kan kännas enkelt och tryggt.