Nordeuropas största leverantör inom dentalbranschen

Plandent Oy tillhör till den finskägda Plandent-bolagsgruppen, som fungerar i 12 länder i Europa. Plandentgruppen är den näst största helhetsleverantören till tandvård i Europa och många företag inom gruppen är ledande inom sitt eget marknadsområde. Framgången baserar sig på lång erfarenhet inom branschen samt på tätt samarbete med kunderna.

Målet för Plandent-affärsverksamhetsgruppen är att vara den ledande bolagsgruppen inom dentalbranschen samt att vara den populäraste samarbetspartnern för både kunderna och tillverkarna.